Strategia na rzecz basenów morskich: Morze Bałtyckie
Morze Bałtyckie

W maju 2014 r. Komisja Europejska przyjęła agendę dotyczącą zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego. Koncentruje się ona na:

 • pobudzaniu innowacji i wspieraniu zrównoważonego rozwoju
 • podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji oraz rozwoju klastrów
 • wykorzystywaniu istniejących struktur współpracy i dialogu międzysektorowego
 • ułatwianiu dostępu do finansowania projektom morskim.

Komisja zamierza wspierać wdrażanie agendy dzięki stworzeniu platformy zrzeszającej zainteresowane strony. We współpracy z zainteresowanymi stronami będzie organizować różne warsztaty poświęcone niebieskiemu wzrostowi i możliwościom finansowania w regionie Morza Bałtyckiego. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Najważniejsze dokumenty

Potencjał morski Europy

Inne źródła informacji

Więcej informacji

Aktualności

 • 29/04/2016 - A summit for the Mediterranean

  Commissioner Karmenu Vella was invited to deliver a speech at the “Mediterranean Leadership Summit” organized by the Economist in Malta on 28 and 29 April 2016. The conference comes at a time when the countries of the Mediterranean Sea are called upon to share their vision for stability, growth and competitiveness in the region.

 • 28/04/2016 - Commissioner Vella launches #MedFish4Ever campaign

  Many Mediterranean fish stocks are in a worrying state, with alarming consequences for income and jobs in the Mediterranean fishing sector. To highlight the need for action, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs, Karmenu Vella, yesterday launched the campaign #MedFish4Ever. More than 80 representatives from EU institutions, European regions, business, and NGOs gathered at the European Commission stand at the Seafood Global Expo in Brussels for the launch event.

 • 28/04/2016 - Brussels: Governments discuss the future of the Mediterranean at Seafood Expo

  Concerned with the steep decline of fish stocks in the Mediterranean, on 27 April Commissioner for the Environment, Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella hosted a high level Ministerial meeting with fisheries ministers from countries bordering the Mediterranean. Nineteen out of twenty-two riparian countries were represented, as well as GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean), FAO and MEDAC (Mediterranean Advisory Council).