Havsområdesstrategi: Norra ishavet
Norra ishavet är ett stort havsområde kring Nordpolen. Tillsammans med intilliggande hav gränsar det till Europas, Asiens och Nordamerikas norra kuster.

Strategidokument

Mer information

Havsforumet

Europeiska havsatlasen

Havsfrågor

Nyheter