Strateġija tal-baċiri tal-baħar: Il-baħar Adrijatiku u l-baħar Jonju

Minn Strateġija Marittima għal Strateġija Makroreġjonali għar-reġjun Adrijatiku u Jonju

Il-Kummissjoni Ewropea nediet Strateġija ġdida tal-UE għar-Reġjun Adrijatiku u Jonju fis-17 ta' Ġunju 2014

L-istrateġija hi msejsa prinċipalment fuq l-opportunitajiet tal-ekonomija marittima - “it-tkabbir blu”, it-trasport bejn l-art u l-baħar, il-konnettività tal-enerġija, il-ħarsien tal-ambjent tal-baħar u l-promozzjoni tat-turiżmu sostenibbli - setturi li għandhom rwol kruċjali biex jinħolqu l-impjiegi u biex tingħata spinta lit-tkabbir ekonomiku fir-reġjun. Il-punt ta' tluq għal dan hu l-Istrateġija Marittima għall-Baħar Adrijatiku u l-Baħar Jonju, adottata mill-Kummissjoni fit-30 ta' Novembru 2012 u li issa hi inkorporata fl-Istrateġija.

Din hija l-ewwel 'strateġija makroreġjonali tal-UE' bi proporzjon daqshekk kbir ta' pajjiżi li mhumiex fl-UE (l-Albanija, il-Bożnja Ħerzegovina, il-Montenegro u s-Serbja) li jikkooperaw ma’ pajjiżi tal-UE (il-Kroazja, il-Greċja, l-Italja u s-Slovenja). Il-pajjiżi ngħaqdu f'pari (pajjiż tal-UE u pajjiż mhux tal-UE) biex jikkoordinaw l-iżvilupp ta' kull element tal-Pjan ta’ Azzjoni:

1. Il-Greċja u l-Montenegro ħadmu fuq "it-Tkabbir Blu": dan il-pilastru hu intiż li jistimola l-innovazzjoni marittima u t-tkabbir marittimu fir-Reġjun, bill-promozzjoni tal-iżvilupp ekonomiku sostenibbli u l-impjiegi, u b'opportunitajiet ta' negozju fl-ekonomija Blu.

2. L-Italja u s-Serbja ħadmu fuq il-pilastru "Nikkollegaw ir-Reġjun" (netwerks tat-trasport u tal-enerġija): dan għandu l-għan li jtejjeb il-konnettività tat-trasport u l-enerġija fir-Reġjun u mal-bqija tal-Ewropa.

3. Is-Slovenja u l-Bożnja Ħerzegovina ħadmu fuq "il-Kwalità tal-Ambjent": dan il-pilastru jindirizza l-kwalità tal-ambjent permezz ta' kooperazzjoni aħjar fil-livell tar-Reġjun

4. Il-Kroazja u l-Albanija ħadmu fuq "it-Turiżmu Sostenibbli": dan il-pilastru għandu l-għan li jiżviluppa l-potenzjal sħiħ tar-Reġjun f'termini ta' turiżmu innovattiv, sostenibbli, responsabbli u ta' kwalità.

Barra minn hekk, il-bini tal-kapaċitajiet kif ukoll ir-riċerka, l-innovazzjoni u n-negozji ta' daqs żgħir u medju huma aspetti trasversali. Il-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima kif ukoll il-ġestjoni tar-riskju ta’ diżastri huma prinċipji orizzontali rilevanti għall-erba’ pilastri kollha.

Sfond

L-istrateġija marittima għall-baħar Adrijatiku u l-baħar JonjuIt-traduzzjonijiet kollha disponibbli. (2012) tevalwa l-ħtiġijiet u l-potenzjal ta' attivitajiet relatati mal-baħar u tistabbilixxi qafas għal sforzi koordinati mill-partijiet interessati kollha fil-qasam marittimu b'dawn l-għanijiet:

 • ekonomija marittima li tipprovdi opportunitajiet ta' tkabbir ekonomiku u impjiegi;
 • ambjent tal-baħar aktar b’saħħtu;
 • spazju marittimu aktar sikur;
 • attivitajiet ta' sajd aktar responsabbli u sostenibbli.

Dawn l-għanijiet jikkostitwixxu l-erba' oqsma ta' prijorità tal-istrateġija u wasslu għal konsultazzjonijiet estensivi tal-partijiet interessati fl-2012 (gruppi ta' ħidma tal-partijiet interessati (1: Ateni 2: Trieste u 3: Portoroz). Dawn l-għanijiet u l-azzjonijiet proposti kienu diskussi fil-konferenza tal-partijiet interessati "Aġenda għal Tkabbir Intelliġenti, Sostenibbli u Inklużiv mill-Baħar Adrijatiku u l-baħar Jonju" (Żagreb, il-Kroazja, 6 ta' Diċembru 2012).

Il-konklużjonijiet tal-konferenza pdf - 31 KB [31 KB] It-traduzzjonijiet kollha disponibbli. kkonfermaw appoġġ wiesgħa favur id-direzzjoni meħuda mill-istrateġija marittima tal-2012 u wittew it-triq għal ħidma dwar pjan ta' azzjon. Madankollu, urew ukoll il-bżonn ta' strateġija makroreġjonali usa'.

Il-kontenut tal-Istrateġija Marittima issa hu inkorporat b’mod sħiħ fl-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun Adrijatiku u Jonju (filmatIt-traduzzjonijiet kollha disponibbli.).

Il-Kunsill Ewropew tat-13-14 ta' Diċembru 2012 pdf talab lill-Kummissjoni biex tressaq Strateġija tal-UE għar-Reġjun Adrijatiku u Jonju qabel it-tmiem tal-2014, billi tibni fuq l-esperjenzi tar-Reġjuni tad-Danubju u l-Baħar Baltiku. L-istrateġija li għadha kif tnediet tagħti kont tar-riżultati tal-konsultazzjonijiet pubbliċi onlajn tal-partijiet interessati ta' Settembru 2013 u Jannar 2014 kif ukoll id-diskussjonijiet fis-seminar tal-partijiet interessati "Nagħtu spinta lit-tkabbir blu fir-Reġjun Adrijatiku u Jonju: lejn Pjan ta' Azzjoni, għall-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun Adrijatiku u Jonju (EUSAIR)" (Brussel) u l-Konferenza tal-Partijiet Interessati f' Ateni fis-6-7 ta' Frar 2014. Ġiet trażmessa lill-Kunsill fit-18 ta’ Ġunju 2014 u hu mistenni li l-mexxejja tal-UE fil-Kunsill Ewropew, taħt il-Presidenza Taljana, se japprovaw l-istrateġija aktar tard din is-sena.

Żewġ studji evalwaw il-potenzjal tat-tkabbir blu tal-Ibħra tal-Adrijatiku u l-Jonju u analizzaw il-qagħda kurrenti u l-iżvilupp potenzjali ta' raggruppamenti marittimi fil-baċiri tal-baħar. Ir-riżultati huma ppubblikati fuq il-Forum Marittimu.

Aħbarijiet

 • 29/04/2016 - A summit for the Mediterranean

  Commissioner Karmenu Vella was invited to deliver a speech at the “Mediterranean Leadership Summit” organized by the Economist in Malta on 28 and 29 April 2016. The conference comes at a time when the countries of the Mediterranean Sea are called upon to share their vision for stability, growth and competitiveness in the region.

 • 28/04/2016 - Commissioner Vella launches #MedFish4Ever campaign

  Many Mediterranean fish stocks are in a worrying state, with alarming consequences for income and jobs in the Mediterranean fishing sector. To highlight the need for action, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs, Karmenu Vella, yesterday launched the campaign #MedFish4Ever. More than 80 representatives from EU institutions, European regions, business, and NGOs gathered at the European Commission stand at the Seafood Global Expo in Brussels for the launch event.

 • 28/04/2016 - Brussels: Governments discuss the future of the Mediterranean at Seafood Expo

  Concerned with the steep decline of fish stocks in the Mediterranean, on 27 April Commissioner for the Environment, Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella hosted a high level Ministerial meeting with fisheries ministers from countries bordering the Mediterranean. Nineteen out of twenty-two riparian countries were represented, as well as GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean), FAO and MEDAC (Mediterranean Advisory Council).