Havsenergi

Vad är det?

Tidvattenturbin som har höjts upp för underhåll. Med tillstånd av European Ocean Energy Association och Marine Current Turbines

Våra hav är en viktig förnybar energikälla, särskilt längs Atlantkusten. Havsenergitekniken håller nu på att utvecklas så att vi kan utnyttja tidvatten och vågor och skillnader i temperatur och salthalt.

Varför behövs EU-insatser?

Utvecklingen inom denna nya sektor kan inte bara hjälpa oss att nå målen om förnybar energi och lägre växthusgasutsläpp, utan kan också bidra till ekonomisk tillväxt genom innovation och nya jobb.

EU stöder redan teknisk utveckling genom sina forskningsprogram. I sitt meddelande om blå tillväxt från september 2012 aviserade kommissionen att den skulle bedöma ytterligare möjligheter och lägga fram ett förslag till åtgärder under 2013.

Officiella dokument

Läs mer

Havsfrågor

Nyheter

  • 10/02/2016 - Vacancy at WCPFC | Information Communications and Technology (ICT) Manager

    The Western and Central Pacific Fisheries Commission is looking for an ICT Manager for its secretariat in Micronesia. Deadline for applications: 29 February 2016.

  • 09/02/2016 - New European Maritime and Fisheries Fund kicks off in the UK

    Fisheries, aquaculture and maritime projects in the UK are one step closer to receiving support from the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), following the official EMFF launch event in Poole this week. The UK is set to receive €243 million of EU funds for the period 2014-2020.

  • 08/02/2016 - New fi-compass events open for registration

    A new series of advisory seminars about using financial instruments (such as loans, bank guarantees, venture capital and other equity instruments) in the European Structural and Investment Funds is now open for registration.