Energia oceánov

O čo ide?

Prílivová turbína vyzdvihnutá nad hladinu kvôli údržbe. So súhlasom Európskej asociácie oceánskej energie a spoločnosti Marine Current Turbines.

Naše moria a oceány ponúkajú obrovské zdroje obnoviteľnej energie, najmä na atlantickom pobreží. V súčasnosti sa pracuje na vývoji technológií na získavanie energie z oceánov, aby bolo možné využiť potenciál prílivov a vĺn, ako aj rozdiely v teplote a slanosti vody.

Prečo opatrenia na úrovni EÚ?

Rozvoj tohto vyvíjajúceho sa odvetvia by nám nielen pomohol dosiahnuť ciele v oblasti získavania obnoviteľnej energie a zníženia emisií skleníkových plynov, ale mohol by aj podporiť rast hospodárstva prostredníctvom inovácií a tvorby nových pracovných miest.

EÚ už podporuje rozvoj technológií prostredníctvom svojho výskumného programu. Komisia vo svojom oznámení Modrý rast zo septembra 2012 oznámila, že preskúma ďalšie možnosti a predloží návrh opatrení ešte v tomto roku.

Oficiálne dokumenty

Viac informácií

Námorné záležitosti

Aktuality

  • 03/02/2016 - Commission publishes summary report on ocean governance consultation

    What can the EU do to promote the sustainable use of seas and oceans and preserve internationally shared marine resources? How can it help secure the conditions of sustainable blue growth? European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella today announced the results of a European Commission consultation on international ocean governance which took place from June to October 2015, alongside a 'listening tour' with stops in Portugal, Ireland, Malta, the United States, Norway, Chile, Spain and France, among others.

  • 01/02/2016 - European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) - overview

  • 27/01/2016 - Arctic indigenous peoples dialogue – 22 January 2016

    Climate change is having a profound effect on the Arctic. As the Arctic ice melts and the region is seeing increasing economic development, how are the 400 000 indigenous peoples that are living in the Arctic coping with these changes?