Energia oceanu

Informacje ogólne

Turbina elektrowni pływowej podniesiona do celów konserwacji. Zdjęcie opublikowano za pozwoleniem European Ocean Energy Association i Marine Current Turbines.

Morza i oceany otaczające Europę są ważnym źródłem energii odnawialnej, szczególnie wybrzeża Atlantyku. Obecnie opracowywane są technologie wykorzystujące energię z oceanu, zwłaszcza potencjału fal i pływów morskich oraz różnic w temperaturze wody i stopniu zasolenia.

Dlaczego potrzebne są działania na szczeblu UE?

Rozwój tego nowego sektora nie tylko pomógłby nam osiągnąć cele dotyczące stosowania energii ze źródeł odnawialnych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ale również mógłby być czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy poprzez innowacyjność i tworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości.

UE już teraz wspiera opracowywanie nowych technologii za pośrednictwem swojego programu w dziedzinie badań. W swoim komunikacie dotyczącym tzw. niebieskiego wzrostu z września 2012 r. Komisja zapowiedziała, że dokona oceny dalszych opcji i w 2013 r. przedstawi plan działań w tej dziedzinie.

Dokumenty urzędowe

Więcej informacji

Gospodarka morska

Aktualności

  • 08/10/2015 - First regional cruise stakeholders dialogue make growth sustainable!

    The European Commission is promoting a structured dialogue on cruise tourism to enhance synergies in the sector, as announced in its Communication "A European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and Maritime Tourism". The dialogue targets best practice sharing in innovation, competitiveness and sustainability strategies.

  • 06/10/2015 - How to foster blue growth in the Baltic Sea region?

    Baltic Sea stakeholders and authorities met today to discuss how to foster blue growth and develop an innovative and sustainable maritime economy in the region. The ultimate aim: developing a master plan for blue growth in the Baltic.

  • 05/10/2015 - Our Ocean conference: Commissioner Vella sets out EU measures to preserve the world's oceans

    Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, today announced a set of actions that will include a major political initiative on international ocean governance next year. Based on a wide public consultation and listening tour, this initiative reaffirms the European Commission's commitment to better international ocean governance and will strengthen the EUs external action in this regard.