Okeāna enerģija

Kas tā ir?

Plūdmaiņu turbīna izcelta no ūdens, lai veiktu apkopi. Attēls ievietots ar Eiropas Okeāna enerģijas asociācijas un “Marine Current Turbines Ltd” atļauju.

Mūsu jūras un okeāni ir milzīgs atjaunojamās enerģijas resurss, it īpaši (bet ne tikai) Atlantijas okeāna piekrastē. Pašlaik tiek izstrādātas okeāna enerģijas tehnoloģijas, kas ļaus izmantot paisuma un bēguma potenciālu un viļņu spēku, kā arī temperatūras svārstības un sāļuma atšķirības.

Kāpēc jārīkojas ES līmenī?

Izvēršot šo jauno nozari, ne tikvien varēsim sasniegt mērķus atjaunojamās enerģijas un siltumnīcefekta gāzu samazināšanas jomā, bet arī tiks sekmēta ekonomikas izaugsme ar inovācijas palīdzību un radītas jaunas kvalitatīvas darbvietas.

ES jau atbalsta tehnoloģiju izstrādi savā pētniecības programmā. Turklāt Komisija 2012. gada septembrī paziņojumā par jūras nozaru izaugsmi norādīja, ka izvērtēs vēl citas iespējas un 2013. gadā iesniegs rīcības priekšlikumu.

Oficiālie dokumenti

Plašāka informācija

Jūrlietas

Jaunumi

  • 27/09/2016 - 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference: Commissioner Vella hands over awards for best Atlantic projects

    Commissioner Karmenu Vella participated today in the 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference in Dublin, following the successful editions in Porto and Brest last year. The Commissioner reaffirmed his commitment to strengthen cooperation in the Atlantic. He expressed his appreciation for the progress made by the maritime stakeholders in the region. He also chaired the first edition of the "Atlantic project awards", rewarding the five most innovative and successful projects.

  • 27/09/2016 - EU celebrates World Tourism Day with new funding for coastal tourism

    With global competition in tourism fiercer than ever, European coastal regions have to become creative to stay ahead of the game. As Europe joins in the celebrations on this year's World Tourism Day, the EU is therefore deepening its commitment to developing tourism in our coastal and maritime regions.

  • 22/09/2016 - European Coast Guard Function Forum meets in London

    The eighth plenary session of the European Coast Guard Function Forum (ECGFF) is taking place in London on 20-22 September.