Vandenyno energija

Kas tai?

Techninei priežiūrai iškelta potvynių ir atoslūgių srovių energijos turbina. Europos vandenyno energijos asociacijos ir „Marine Current Turbines“ nuotrauka.

Mūsų jūrose ir vandenynuose, ypač, bet ne tik, Atlanto vandenyno pakrantėse, slypi didžiuliai atsinaujinantieji energijos ištekliai. Siekiant išnaudoti potvynių ir atoslūgių, bangų ir temperatūros bei druskingumo skirtumų potencialą šiuo metu kuriamos vandenyno energijos technologijos.

Kodėl reikia imtis veiksmų ES lygmeniu?

Susiformavus šiam naujam sektoriui mums ne tik būtų lengviau siekti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo ir atsinaujinančiosios energijos tikslų, bet ir diegiant inovacijas bei kuriant naujas aukštos kokybės darbo vietas galėtų būti paskatintas ekonomikos augimas.

ES jau remia technologijų plėtrą vykdydama mokslinių tyrimų programą. 2012 m. rugsėjo mėn. komunikate dėl mėlynojo augimo Komisija paskelbė, kad ji įvertins tolesnes galimybes ir 2013 m. pateiks veiksmų pasiūlymą.

Oficialūs dokumentai

Daugiau informacijos

Jūrų reikalai

Naujienos

  • 22/05/2015 - European Maritime Day 2015, Piraeus: Exploring the potential of ports and coasts for Maritime Growth

    European Maritime Day 2015 will take place between 28 and 31 May 2015 in Piraeus, Greece. The event will bring together Europes maritime community around the theme of ports and coasts as engines for Blue Growth.

  • 21/05/2015 - Better fish for farms

    Tweaking breeding methods could allow European fish farming or aquaculture to produce more efficiently. An EU-funded project is studying how hi-tech breeding techniques can promote disease resistance and fast, efficient growth in six commonly farmed fish species, improving fish welfare, impacts on wildlife and farm productivity.

  • 20/05/2015 - EU Bathing Water Quality report: Europeans continue enjoying high-quality waters

    The Commission and the European Environment Agency published today the annual bathing water quality report, which compares the quality of bathing water sampled at more than 21 000 coastal and inland bathing sites across the EU in 2014.