Vandenyno energija

Kas tai?

Techninei priežiūrai iškelta potvynių ir atoslūgių srovių energijos turbina. Europos vandenyno energijos asociacijos ir „Marine Current Turbines“ nuotrauka.

Mūsų jūrose ir vandenynuose, ypač, bet ne tik, Atlanto vandenyno pakrantėse, slypi didžiuliai atsinaujinantieji energijos ištekliai. Siekiant išnaudoti potvynių ir atoslūgių, bangų ir temperatūros bei druskingumo skirtumų potencialą šiuo metu kuriamos vandenyno energijos technologijos.

Kodėl reikia imtis veiksmų ES lygmeniu?

Susiformavus šiam naujam sektoriui mums ne tik būtų lengviau siekti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo ir atsinaujinančiosios energijos tikslų, bet ir diegiant inovacijas bei kuriant naujas aukštos kokybės darbo vietas galėtų būti paskatintas ekonomikos augimas.

ES jau remia technologijų plėtrą vykdydama mokslinių tyrimų programą. 2012 m. rugsėjo mėn. komunikate dėl mėlynojo augimo Komisija paskelbė, kad ji įvertins tolesnes galimybes ir 2013 m. pateiks veiksmų pasiūlymą.

Oficialūs dokumentai

Daugiau informacijos

Jūrų reikalai

Naujienos

  • 29/04/2016 - European Maritime and Fisheries Fund launches in Romania

    Romania has officially kick-started funding under the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period up to 2020. The launch of the Fisheries and Maritime Affairs Operational Programme 2014-2020 (POPAM) took place on 21 April in the city of Tulcea in the Danube delta.

  • 29/04/2016 - A summit for the Mediterranean

    Commissioner Karmenu Vella was invited to deliver a speech at the “Mediterranean Leadership Summit” organized by the Economist in Malta on 28 and 29 April 2016. The conference comes at a time when the countries of the Mediterranean Sea are called upon to share their vision for stability, growth and competitiveness in the region.

  • 28/04/2016 - Conference on the blue economy of the Black Sea, Odessa, Ukraine

    Registration is now open