Ookeanienergia

Mis see on?

Tõusu–mõõna hoovuste turbiinid, mis on hoolduseks üles tõstetud. Ookeanienergia ja merehoovuste turbiinide Euroopa ühenduse loal.

Meie mered ja ookeanid on suured taastuvenergiaallikad, eelkõige (kuid mitte ainult) Atlandi ookeani piirkonnas. Praegu töötatakse välja ookeanienergia tehnoloogiaid, et kasutada ära tõusude-mõõnade ja laineenergiat ning temperatuuride ja soolsuse erinevusi.

Milleks võtta meetmeid ELi tasandil?

Sellise uue sektori arendamine ei aita meil mitte ainult saavutada taastuvenergia ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisega seotud eesmärke, vaid see aitaks innovatsiooni kaudu samuti kaasa majanduskasvule ning võimaldaks luua uusi ning kvaliteetseid töökohti.

EL toetab juba asjaomase tehnoloogia arendamist oma teadusprogrammide raames. Komisjon märkis oma 2012. aasta septembri meremajanduse kasvu käsitlevas teatises, et ta hindab täiendavaid võimalusi ning esitab 2013. aastal ettepaneku meetmete kohta.

Ametlikud dokumendid

Lisateave:

Merendusasjad

Uudised

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum