Ωκεάνια ενέργεια

Περί τίνος πρόκειται;

Συντήρηση στροβίλου παλιρροϊκών ρευμάτων. Τη φωτογραφία παραχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση Ωκεάνιας Ενέργειας και Στροβίλων Θαλάσσιων Ρευμάτων.

Οι θάλασσες και οι ωκεανοί μας αποτελούν αστείρευτη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας κυρίως, αλλά όχι μόνο, κατά μήκος της ακτογραμμής του Ατλαντικού. Οι τεχνολογίες ωκεάνιας ενέργειας αναπτύσσονται για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το δυναμικό των ρευμάτων και των κυμάτων καθώς και των διαφορών θερμοκρασίας και αλατότητας.

Γιατί χρειάζονται κανόνες σε επίπεδο ΕΕ;

Η ανάπτυξη αυτού του αναδυόμενου τομέα, εκτός του ότι θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, θα μπορούσε να συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας μέσω της καινοτομίας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Η ΕΕ στηρίζει ήδη την τεχνολογική ανάπτυξη μέσω του ερευνητικού της προγράμματος. Στην ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου 2012 για την Γαλάζια ανάπτυξη, η Επιτροπή αναφέρει ότι θα αξιολογήσει περαιτέρω δυνατότητες και θα προτείνει την ανάληψη δράσης εντός του 2013.

Επίσημα έγγραφα

Περισσότερα

Θαλάσσια πολιτική

Ειδήσεις

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum