Океанска енергия

За какво става въпрос?

Турбина за добив на енергия от приливи и отливи, вдигната за поддръжка. © Европейска асоциация за океанска енергия и Marine Current Turbines

Нашите морета и океани представляват огромен източник на възобновяема енергия, по-специално (но не само) по атлантическото крайбрежие. В момента се разработват технологии в областта на океанската енергия, за да се използва потенциалът на приливите, отливите и вълните, както и на различията в температурите и солеността.

Защо са необходими действия на равнище ЕС?

Развитието на този възникващ сектор не само ще ни помогне да постигнем целите си в областта на възобновяемата енергия и намаляването на емисиите на парникови газове, но може и да допринесе за икономическия растеж чрез иновации и да доведе до създаване на нови висококачествени работни места.

ЕС вече подкрепя технологичното развитие чрез програмата си за научни изследвания. В своето съобщение „Син растеж“ от септември 2012 г. Комисията обяви, че ще оцени по-нататъшните възможности и ще направи предложение за действие през 2013 г.

Официални документи

Допълнителна информация

Морско дело

Новини

  • 08/02/2016 - New fi-compass events open for registration

    A new series of advisory seminars about using financial instruments (such as loans, bank guarantees, venture capital and other equity instruments) in the European Structural and Investment Funds is now open for registration.

  • 03/02/2016 - Commission publishes summary report on ocean governance consultation

    What can the EU do to promote the sustainable use of seas and oceans and preserve internationally shared marine resources? How can it help secure the conditions of sustainable blue growth? European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella today announced the results of a European Commission consultation on international ocean governance which took place from June to October 2015, alongside a 'listening tour' with stops in Portugal, Ireland, Malta, the United States, Norway, Chile, Spain and France, among others.

  • 01/02/2016 - European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) - overview