Pomorsko prostorsko načrtovanje

1. Za kaj gre

Finska © Lionel Flageul

Gre za načrtovanje časa in kraja za človekove dejavnosti na morju – da bi zagotovili čim večjo učinkovitost in trajnost teh dejavnosti. Pomorsko prostorsko načrtovanje omogoča pregledno sodelovanje vseh deležnikov (glej tudi celostno upravljanje obalnih območij).

Marca 2013 je Komisija predlagala zakonodajo za vzpostavitev skupnega okvira pomorskega prostorskega načrtovanja in celostnega upravljanja obalnih območij pdf. Čeprav bodo države članice lahko prosto načrtovale svoje pomorske dejavnosti, bodo za lokalno, regionalno in nacionalno načrtovanje v skupnih morskih območjih veljale minimalne skupne zahteve.

2. Zakaj EU potrebuje nova pravila za prostorsko pomorsko načrtovanje

Konkurenca za pomorski prostor – na področju naprav za obnovljive vire energije, ribogojstva in drugih dejavnosti v porastu – je poudarila potrebo po učinkovitem upravljanju, s čimer bi preprečevali konflikte in spodbujali sodelovanje med različnimi dejavnostmi.

3. Koristi pomorskega prostorskega načrtovanja

Koristi pomorskega prostorskega načrtovanja so:

  • zmanjševanje konfliktov med sektorji in vzpostavljanje sinergij med različnimi dejavnostmi;
  • spodbujanje naložb z uvedbo predvidljivosti, preglednosti in jasnejših pravil za razvoj obnovljivih virov energije in omrežij, vzpostavitev zaščitenih morskih območij in krepitev naložb v nafto in plin.
  • Večja koordinacija med upravami v vsaki državi, z uporabo enotnega instrumenta za uravnotežen razvoj različnih pomorskih dejavnosti. Koordinacija bo enostavnejša in cenejša.
  • Povečanje čezmejnega sodelovanja med državami EU v zvezi s kabelskimi povezavami, plinovodi in naftovodi, plovnimi potmi, vetrnimi napravami itd.
  • Varstvo okolja z zgodnjim ugotavljanjem vpliva na okolje in možnosti za večstransko uporabo prostora.

Uradni dokumenti

Več

Projekti

Evropski atlas morij - Pomorsko prostorsko načrtovanje

  • MASPNOSE – Pripravljalni ukrepi za pomorsko prostorsko načrtovanje v Severnem morju (2010–2012)
  • Načrt Bothnia – Pripravljalni ukrepi za pomorsko prostorsko načrtovanje v Baltskem morju (2010–2012)
  • BaltSeaPlan – Program za regijo Baltskega morja „Pomorsko prostorsko načrtovanje v Baltskem morju“ (2009–2012)
  • TPEA, Čezmejno načrtovanje v evropskem Atlantiku – Projekt pomorskega prostorskega načrtovanja v Atlantiku, vključno s Keltskim morjem in Biskajskim zalivom (2012–2014)
  • ADRIPLAN - ADRiatic Ionian maritime spatial PLANning (2013-2015)

Delavnice

Forum o pomorstvu

Pomorske zadeve

Iskanje

Naročite se na naš e-bilten

Novice