Strategija za pomorsko varnost

Za kaj gre

Foto Catrin Owen

Junija 2014 je Evropski svet sprejel strategijo za pomorsko varnost za celotno področje pomorstva. Cilj strategije je zagotoviti skupen okvir za organe na nacionalni in evropski ravni, jim s tem omogočiti, da uskladijo svoje politike, in na evropski ravni odgovoriti na nevarnosti in tveganja v pomorstvu. Drugi cilj strategije je zaščititi strateške pomorske interese EU in opredeliti možnosti za to. Tak okvir bo omogočil uskladitev posamičnih pomorskih politik in strategij. Zlasti pa bo okrepil povezavo med notranjimi in zunanjimi varnostnimi vidiki pomorske politike EU ter civilnim in vojaškim sodelovanjem.

Glavni cilji evropske strategije za pomorsko varnost so:

(1) opredeliti glavne strateške pomorske interese v EU,

(2) opredeliti nevarnosti, grožnje in tveganja za pomorske interese EU in

(3) pripraviti odgovor, tj. oblikovati cilje skupne politike, skupna načela in področja skupne podpore kot hrbtenice skupnega strateškega okvira za skladno oblikovanje posamičnih pomorskih politik in strategij.

Strategijo bo konec leta 2014 dopolnil akcijski načrt.

Uradni dokumenti

Več

Pomorske zadeve

Iskanje

Novice