Stratégia námornej bezpečnosti

O čo ide?

Autor fotografie: Catrin Owen

V júni 2014 Európska rada schválila stratégiu námornej bezpečnosti pre svetové oceány. Cieľom tejto stratégie je poskytnúť spoločný rámec pre relevantné orgány na vnútroštátnej a európskej úrovni s cieľom zabezpečiť súdržný rozvoj politík týchto orgánov a koherentnú európsku reakciu na námorné hrozby a riziká. Ďalším cieľom stratégie je chrániť strategické námorné záujmy EÚ a identifikovať možné postupy v tejto oblasti. Prostredníctvom rámca sa vymedzí rozsah pôsobnosti politiky a zabezpečí konzistentnosť medzi rôznymi sektormi a stratégiami námornej politiky. Navyše sa výrazne posilní prepojenie vnútorných a vonkajších bezpečnostných aspektov námornej politiky EÚ a civilnej a vojenskej spolupráce.

Hlavné ciele stratégie námornej bezpečnosti EÚ sú:

1) identifikovať a prezentovať hlavné strategické námorné záujmy EÚ;

2) identifikovať a prezentovať námorné hrozby, výzvy a riziká pre strategické námorné záujmy EÚ a

3) koordinovať postup, t. j. poskytnúť spoločné politické ciele, spoločné zásady a oblasti spoločnej podpory ako základ spoločného strategického rámca s cieľom vytvoriť spoločného menovateľa pre rôznorodý a rozsiahly súbor sektorových námorných politík a stratégií.

Túto stratégiu doplní do konca roka 2014 akčný plán.

Oficiálne dokumenty

Ďalšie informácie

Námorné záležitosti

Aktuality

  • 29/04/2016 - European Maritime and Fisheries Fund launches in Romania

    Romania has officially kick-started funding under the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period up to 2020. The launch of the Fisheries and Maritime Affairs Operational Programme 2014-2020 (POPAM) took place on 21 April in the city of Tulcea in the Danube delta.

  • 29/04/2016 - A summit for the Mediterranean

    Commissioner Karmenu Vella was invited to deliver a speech at the “Mediterranean Leadership Summit” organized by the Economist in Malta on 28 and 29 April 2016. The conference comes at a time when the countries of the Mediterranean Sea are called upon to share their vision for stability, growth and competitiveness in the region.

  • 28/04/2016 - Conference on the blue economy of the Black Sea, Odessa, Ukraine

    Registration is now open