Stratégia námornej bezpečnosti

O čo ide?

Autor fotografie: Catrin Owen

V júni 2014 Európska rada schválila stratégiu námornej bezpečnosti pre svetové oceány. Cieľom tejto stratégie je poskytnúť spoločný rámec pre relevantné orgány na vnútroštátnej a európskej úrovni s cieľom zabezpečiť súdržný rozvoj politík týchto orgánov a koherentnú európsku reakciu na námorné hrozby a riziká. Ďalším cieľom stratégie je chrániť strategické námorné záujmy EÚ a identifikovať možné postupy v tejto oblasti. Prostredníctvom rámca sa vymedzí rozsah pôsobnosti politiky a zabezpečí konzistentnosť medzi rôznymi sektormi a stratégiami námornej politiky. Navyše sa výrazne posilní prepojenie vnútorných a vonkajších bezpečnostných aspektov námornej politiky EÚ a civilnej a vojenskej spolupráce.

Hlavné ciele stratégie námornej bezpečnosti EÚ sú:

1) identifikovať a prezentovať hlavné strategické námorné záujmy EÚ;

2) identifikovať a prezentovať námorné hrozby, výzvy a riziká pre strategické námorné záujmy EÚ a

3) koordinovať postup, t. j. poskytnúť spoločné politické ciele, spoločné zásady a oblasti spoločnej podpory ako základ spoločného strategického rámca s cieľom vytvoriť spoločného menovateľa pre rôznorodý a rozsiahly súbor sektorových námorných politík a stratégií.

Túto stratégiu doplní do konca roka 2014 akčný plán.

Oficiálne dokumenty

Ďalšie informácie

Námorné záležitosti

Aktuality

  • 08/02/2016 - New fi-compass events open for registration

    A new series of advisory seminars about using financial instruments (such as loans, bank guarantees, venture capital and other equity instruments) in the European Structural and Investment Funds is now open for registration.

  • 03/02/2016 - Commission publishes summary report on ocean governance consultation

    What can the EU do to promote the sustainable use of seas and oceans and preserve internationally shared marine resources? How can it help secure the conditions of sustainable blue growth? European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella today announced the results of a European Commission consultation on international ocean governance which took place from June to October 2015, alongside a 'listening tour' with stops in Portugal, Ireland, Malta, the United States, Norway, Chile, Spain and France, among others.

  • 01/02/2016 - European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) - overview