Strategia de securitate maritimă

Despre ce este vorba

Fotografie de Catrin Owen

În iunie 2014, Consiliul European a adoptat strategia de securitate maritimă pentru domeniul maritim global. Obiectivul strategiei este de a furniza un cadru comun pentru autoritățile relevante de la nivel național și european, astfel încât să putem dezvolta politici coerente și să oferim un răspuns european la amenințările și riscurile din domeniul maritim. De asemenea, ea își propune să protejeze interesele maritime strategice ale UE și să identifice cum se poate face acest lucru. Un astfel de cadru va oferi contextul necesar și va asigura coerența între diferitele politici și strategii specifice sectorului maritim. Dar, în primul rând, va consolida semnificativ legătura dintre aspectele de securitate internă și externă ale politicii maritime a UE, precum și cooperarea militară și civilă.

Principalele obiective ale strategiei de securitate maritimă a UE sunt:

(1) identificarea și formularea principalelor interesele maritime strategice ale UE;

(2) identificarea și formularea amenințărilor, provocărilor și riscurilor pentru interesele maritime strategice ale UE; precum și

(3) organizarea răspunsului UE, adică asigurarea coerenței politicilor și strategiilor maritime specifice sectorului, care sunt foarte diverse. Cum? Prin stabilirea de principii și obiective comune și prin identificarea domeniilor comune de sprijin.

Această strategie va fi completată de un plan de acțiune, până la sfârșitul anului 2014.

Documente oficiale

Informații suplimentare

Afaceri maritime

Actualitate

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum