Strategie voor maritieme veiligheid

Waar gaat het om?

Foto: Catrin Owen

In juni 2014 heeft de Europese Raad een strategie voor maritieme veiligheid goedgekeurd. Het hoofddoel ervan is de veiligheid op zee te verbeteren door een gemeenschappelijk kader te scheppen zodat alle betrokken nationale en Europese instanties kunnen werken aan een coherent beleid en Europa adequaat kan reageren op maritieme bedreigingen en risico’s.  Het tweede doel is de strategische maritieme belangen van de EU te beschermen en alle opties op dat gebied in kaart te brengen.  Zo'n gemeenschappelijk kader schetst de context en zorgt voor samenhang tussen alle sectorale maatregelen en strategieën. Het belangrijkste is dat er een veel duidelijker verband wordt gelegd tussen de interne en externe veiligheidsaspecten van het maritiem beleid van de EU en civiele en militaire samenwerking.

De hoofddoelstellingen van een maritieme veiligheidsstrategie voor de EU zijn:

1) de strategische maritieme belangen van de EU inventariseren

2) de grootste bedreigingen, uitdagingen en risico's voor de strategische maritieme belangen van de EU in kaart brengen

3) een passend antwoord op die bedreigingen vinden in de vorm van gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en samenwerking om te zorgen voor samenhang in het brede scala aan sectorspecifieke maritieme beleidsmaatregelen en strategieën

In december 2014 heeft de Raad een actieplan pdf - 210 KB [210 KB] Alle beschikbare vertalingen. aanvaard om deze strategie uit te voeren. Dit actieplan bevat 130 maatregelen pdf - 501 KB [501 KB] Alle beschikbare vertalingen. die onderverdeeld zijn in vijf verschillende gebieden:

1) Extern optreden pdf - 2 MB [2 MB] Alle beschikbare vertalingen.

2) Maritiem bewustzijn, toezicht en het delen van informatie pdf - 539 KB [539 KB] Alle beschikbare vertalingen.

3) Ontwikkeling van capaciteit pdf - 470 KB [470 KB] Alle beschikbare vertalingen.

4) Risicobeheer, bescherming van kritieke maritieme infrastructuur en crisisrespons pdf - 496 KB [496 KB] Alle beschikbare vertalingen.

5) Onderzoek en innovatie, onderwijs en opleiding voor maritieme veiligheid pdf - 496 KB [496 KB] Alle beschikbare vertalingen.

Het actieplan geeft ook aan welke instanties op EU-niveau en in de lidstaten voor elke maatregel verantwoordelijk zijn en bevat een tijdschema voor de uitvoering ervan.

Officiële documenten

Meer informatie

Maritieme zaken

Nieuws

  • 27/09/2016 - 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference: Commissioner Vella hands over awards for best Atlantic projects

    Commissioner Karmenu Vella participated today in the 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference in Dublin, following the successful editions in Porto and Brest last year. The Commissioner reaffirmed his commitment to strengthen cooperation in the Atlantic. He expressed his appreciation for the progress made by the maritime stakeholders in the region. He also chaired the first edition of the "Atlantic project awards", rewarding the five most innovative and successful projects.

  • 27/09/2016 - EU celebrates World Tourism Day with new funding for coastal tourism

    With global competition in tourism fiercer than ever, European coastal regions have to become creative to stay ahead of the game. As Europe joins in the celebrations on this year's World Tourism Day, the EU is therefore deepening its commitment to developing tourism in our coastal and maritime regions.

  • 22/09/2016 - European Coast Guard Function Forum meets in London

    The eighth plenary session of the European Coast Guard Function Forum (ECGFF) is taking place in London on 20-22 September.