Strategie voor maritieme veiligheid

Waar gaat het om?

Foto: Catrin Owen

In juni 2014 heeft de Europese Raad een Strategie voor maritieme veiligheid goedgekeurd. Het hoofddoel is de veiligheid op zee wereldwijd te verbeteren door een gemeenschappelijk kader te scheppen zodat alle betrokken nationale en Europese instanties kunnen werken aan een coherent beleid, en Europa adequaat kan reageren op maritieme bedreigingen en risico’s. Het tweede doel is de strategische maritieme belangen van de EU te beschermen en alle opties op dat gebied in kaart te brengen. Zo'n gemeenschappelijk kader schetst de context en zorgt voor samenhang tussen alle sectorale maatregelen en strategieën. Het belangrijkste is dat er een veel duidelijker verband wordt gelegd tussen de interne en externe veiligheidsaspecten van het maritiem beleid van de EU en civiele en militaire samenwerking.

De hoofddoelstellingen van een maritieme veiligheidsstrategie voor de EU zijn:

1) de strategische maritieme belangen van de EU inventariseren

2) de grootste bedreigingen, uitdagingen en risico's voor de strategische maritieme belangen van de EU in kaart brengen en

3) een passend antwoord op die bedreigingen organiseren in de vorm van gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en samenwerking om te zorgen voor samenhang in het brede scala aan sectorspecifieke maritieme beleidsmaatregelen en strategieën.

Deze strategie zal voor eind 2014 worden aangevuld met een actieplan.

Documentatie

Meer informatie

Maritieme zaken

Nieuws