Strateġija tas-Sigurtà Marittima

X'inhi?

Ritratt ta' Catrin Owen

F'Ġunju 2014, il-Kunsill Ewropew adotta Strateġija għas-Sigurtà Marittima għall-qasam marittimu globali. L-għan ta’ din l-istrateġija huwa li tipprovdi qafas komuni għall-awtoritajiet rilevanti fil-livelli nazzjonali u Ewropew sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp koerenti tal-politiki speċifiċi tagħhom u ta’ rispons Ewropew għal riskji u theddid marittimu. It-tieni għan ta’ din l-istrateġija huwa li jiġu protetti l-interessi marittimi strateġiċi tal-UE u jiġu identifikati l-għażliet li jagħmlu dan. Dan il-qafas se jipprovdi l-kuntest u se jiżgura konsistenza fost il-politiki u l-istrateġiji marittimi speċifiċi. L-aktar importanti hu li se jsaħħaħ b’mod sinifikanti r-rabta bejn l-aspetti tas-sigurtà interna u esterna tal-politika marittima tal-UE u l-kooperazzjoni ċivili u militari.

L-għanijiet ewlenin ta’ Strateġija ta’ Sigurtà Marittima tal-UE huma:

(1) biex tidentifika u tartikola l-interessi marittimi strateġiċi ewlenin tal-UE;

(2) biex tidentifika u tartikola t-theddid marittimu, l-isfidi u r-riskji għall-interessi marittimi strateġiċi tal-UE; kif ukoll

(3) biex torganizza r-rispons, jiġifieri tipprovdi għanijiet ta’ politika komuni, prinċipji komuni u oqsma ta’ appoġġ komuni bħala s-sinsla tal-qafas strateġiku konġunt sabiex tinħoloq koerenza għall-firxa wiesgħa ta’ politiki u strateġiji marittimi diversi speċifiċi għas-settur.

Din l-istrateġija se tiġi kkumplimentata minn pjan ta’ azzjoni sal-aħħar tal-2014.

Dokumenti uffiċjali

Aktar informazzjoni

Affarijiet marittimi

Aħbarijiet

  • 29/04/2016 - European Maritime and Fisheries Fund launches in Romania

    Romania has officially kick-started funding under the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period up to 2020. The launch of the Fisheries and Maritime Affairs Operational Programme 2014-2020 (POPAM) took place on 21 April in the city of Tulcea in the Danube delta.

  • 29/04/2016 - A summit for the Mediterranean

    Commissioner Karmenu Vella was invited to deliver a speech at the “Mediterranean Leadership Summit” organized by the Economist in Malta on 28 and 29 April 2016. The conference comes at a time when the countries of the Mediterranean Sea are called upon to share their vision for stability, growth and competitiveness in the region.

  • 28/04/2016 - Conference on the blue economy of the Black Sea, Odessa, Ukraine

    Registration is now open