Strateġija tas-Sigurtà Marittima

X'inhi?

Ritratt ta' Catrin Owen

F'Ġunju 2014, il-Kunsill Ewropew adotta Strateġija għas-Sigurtà Marittima għall-qasam marittimu globali. L-għan ta’ din l-istrateġija huwa li tipprovdi qafas komuni għall-awtoritajiet rilevanti fil-livelli nazzjonali u Ewropew sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp koerenti tal-politiki speċifiċi tagħhom u ta’ rispons Ewropew għal riskji u theddid marittimu. It-tieni għan ta’ din l-istrateġija huwa li jiġu protetti l-interessi marittimi strateġiċi tal-UE u jiġu identifikati l-għażliet li jagħmlu dan. Dan il-qafas se jipprovdi l-kuntest u se jiżgura konsistenza fost il-politiki u l-istrateġiji marittimi speċifiċi. L-aktar importanti hu li se jsaħħaħ b’mod sinifikanti r-rabta bejn l-aspetti tas-sigurtà interna u esterna tal-politika marittima tal-UE u l-kooperazzjoni ċivili u militari.

L-għanijiet ewlenin ta’ Strateġija ta’ Sigurtà Marittima tal-UE huma:

(1) biex tidentifika u tartikola l-interessi marittimi strateġiċi ewlenin tal-UE;

(2) biex tidentifika u tartikola t-theddid marittimu, l-isfidi u r-riskji għall-interessi marittimi strateġiċi tal-UE; kif ukoll

(3) biex torganizza r-rispons, jiġifieri tipprovdi għanijiet ta’ politika komuni, prinċipji komuni u oqsma ta’ appoġġ komuni bħala s-sinsla tal-qafas strateġiku konġunt sabiex tinħoloq koerenza għall-firxa wiesgħa ta’ politiki u strateġiji marittimi diversi speċifiċi għas-settur.

Din l-istrateġija se tiġi kkumplimentata minn pjan ta’ azzjoni sal-aħħar tal-2014.

Dokumenti uffiċjali

Aktar informazzjoni

Affarijiet marittimi

Aħbarijiet