Jūras drošības stratēģija

Par stratēģiju

Katrinas Ouenas foto

2014. gada jūnijā Eiropas Padome pieņēma jūras drošības stratēģiju visai jūrlietu nozarei. Stratēģija ir vienots atskaites punkts kompetentajām valstu un ES iestādēm, lai tās varētu saskaņot attiecīgās politikas jomas un Eiropas reakciju gadījumos, kad ir apdraudēta jūras drošība un pastāv risks. Šīs stratēģijas otrs uzdevums ir aizsargāt ES jūrniecības stratēģiskās intereses un apzināt iespējas, kā to darīt. Šāda stratēģija nodrošinās un veicinās dažādu jūrlietu politikas jomu un stratēģiju saskaņotību. Svarīgākais, ka būs ievērojami ciešāk saistīti ES jūrniecības politikas iekšējie un ārējie drošības aspekti un būs aktīvāka civilā un militārā sadarbība.

ES jūras drošības stratēģijas svarīgākie uzdevumi:

1) noteikt un formulēt galvenās ES jūrniecības stratēģiskās intereses;

2) apzināt un formulēt jūras apdraudējumu, ES stratēģisko jūrniecības interešu problēmas un risku;

3) organizēt reakciju, proti, noteikt kopējus politiskos mērķus un principus un kopēja atbalsta jomas, kas ir kopēja stratēģiskā regulējuma pamatā, lai saskaņotu visdažādākās jūrlietu politikas un stratēģijas.

Papildus šai stratēģijai līdz 2014. gada beigām tiks izstrādāts rīcības plāns.

Oficiālie dokumenti

Lasiet vēl

Jūrlietas

Jaunumi

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum