Jūrų saugumo strategija

Kas tai?

Catrin Owen nuotrauka

2014 m. birželį Europos Vadovų Taryba priėmė Jūrų saugumo strategiją, skirtą viso pasaulio jūroms. Šios strategijos tikslas – sukurti bendrą sistemą atitinkamoms nacionalinio ir Europos lygmenų institucijoms, kad būtų užtikrintas darnus jų konkrečios politikos ir Europos atsako į jūrose kylančias grėsmes ir riziką priemonių plėtojimas. Be to, ja siekiama ginti strateginius jūrinius ES interesus. Tokia sistema padės užtikrinti įvairių sektorių jūrų politikos ir strategijų nuoseklumą. Ji taip pat labai sustiprins ES jūrų politikos vidaus ir išorės saugumo aspektų ir civilinio bei karinio bendradarbiavimo sąsają.

Pagrindiniai ES jūrų saugumo strategijos tikslai:

1) apibrėžti pagrindinius strateginius ES jūrinius interesus,

2) apibrėžti su jūra susijusias grėsmes, uždavinius ir riziką, kylančius šiems ES interesams,

3) tuo remiantis kaip bendros strategijos pagrindą pateikti bendrus politikos tikslus, principus ir paramos sistemas, kad būtų užtikrinta įvairiausių sektorių jūrų politikos ir strategijų darna.

Iki 2014 m. pabaigos bus pateiktas šią strategiją papildantis veiksmų planas.

Oficialūs dokumentai

Daugiau informacijos

Jūrų reikalai

Naujienos

  • 17/12/2014 - A European action plan for safe and secure seas

    EU ministers have backed a set of actions to make Europe's seas safer and to protect the EUs maritime security interests from the threats which it faces. The Action Plan, part of the EU's Maritime Security Strategy adopted in June 2014, takes a cross-border and cross-sector approach to confronting the seaborne perils which the EU is confronted with. The plan is also central to the EU's commitment to boost the maritime economy since investments in the European maritime domain can only be prosperous if the seas are safe and secure.

  • 03/12/2014 - Atlantic stakeholder conference in Porto on 20 January 2015

    As part of the implementation of the Atlantic Action Plan, the European Commission invites stakeholders to share their practical knowledge and ideas at the Atlantic Stakeholder Platform conference. Registration is now open.

  • 28/11/2014 - Be a part of European Maritime Day 2015

    Ahead of the 8th annual European Maritime Day Conference, to be held in Piraeus, Greece, on 28 and 29 May next year, the European Commission is organising two information sessions for anyone wanting to get involved in the conference.