Tengerbiztonsági stratégia

Miről is van szó?

Fénykép: Catrin Owen

2014 júniusában az Európai Tanács globális szintű tengerbiztonsági stratégiát fogadott el, hogy közös kereteket nyújtson a tagállami és európai hatóságoknak a kapcsolódó szakpolitikák összehangolt alakításához, valamint azért, hogy az Európai Unió koherens módon tudja kezelni a tengerhajózás területén felmerülő veszélyeket és kockázatokat.  A stratégia emellett arra szolgál, hogy védelmezze az EU-nak a tengerekhez fűződő stratégiai érdekeit, és feltérképezze a védelem lehetséges módjait.  Az így kialakított keretrendszer következetességet és összhangot teremt a tengerpolitikához kapcsolódó ágazati szakpolitikák és stratégiák között. Végül pedig – ami talán a legfontosabb – a stratégia egyesíti majd az uniós tengerbiztonság belső és külső biztonsági aspektusait, valamint elő fogja segíteni az együttműködés elmélyítését a polgári és a katonai hatóságok között.

Az EU tengerbiztonsági stratégiájának fő célja, hogy:

1) meghatározza az EU fő stratégiai érdekeit a tengerhajózás területén;

2) azonosítsa az EU stratégiai tengeri érdekeit fenyegető veszélyeket, kihívásokat és kockázatokat; továbbá hogy

3) meghatározza a konkrét válaszintézkedések alapjául szolgáló közös szakpolitikai célokat és alapelveket, melyek megteremtik a különböző tengerügyi ágazati szakpolitikák és stratégiák közös vázát.

2014 decemberében a Tanács cselekvési tervet pdf - 210 KB [210 KB] Rendelkezésre álló fordítások. fogadott el ennek a stratégiának a végrehajtására. Ez a cselekvési terv pdf - 501 KB [501 KB] Rendelkezésre álló fordítások. 130 cselekvést tartalmaz öt különböző területen:

1) külső fellépések pdf - 2 MB [2 MB] Rendelkezésre álló fordítások.;

2) tengeri helyzetfelmérés, felügyelet és információmegosztás pdf - 539 KB [539 KB] Rendelkezésre álló fordítások.;

3) képességfejlesztés pdf - 470 KB [470 KB] Rendelkezésre álló fordítások.;

4) kockázatkezelés, kritikus tengeri infrastruktúrák védelme, válságreagálás pdf - 496 KB [496 KB] Rendelkezésre álló fordítások., valamint

5) tengerbiztonsági kutatás és innováció, oktatás és képzés pdf - 496 KB [496 KB] Rendelkezésre álló fordítások..

A cselekvési terv továbbá mindegyik cselekvési terület vonatkozásában azonosítja az érintett szereplőket (uniós, illetve nemzeti szinten), és meghatározza a végrehajtás menetrendjét.

Hivatalos dokumentumok

További információk:

Tengerügy

Hírek