Meriturvallisuusstrategia

Taustaa

Valokuva: Catrin Owen

Eurooppa-neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2014 EU:n meriturvallisuusstrategian. Strategia kattaa koko maailman merialueet. Sen tavoitteena on luoda kansallisen ja Euroopan tason viranomaisille yhteiset puitteet, jotta ne voisivat kehittää politiikkaansa ja torjua merialueiden uhkia ja riskejä yhtenäisellä tavalla. Lisäksi sillä halutaan turvata EU:n strategiset merelliset intressit. Yhteiset puitteet auttavat varmistamaan, että eri alakohtaisista meripolitiikoista ja ‑strategioista tulee yhdensuuntaisia. Strategia myös vahvistaa merkittävästi EU:n meripolitiikan sisäisten ja ulkoisten näkökohtien kytköksiä siviili- ja sotilasalan yhteistyöhön.

EU:n meriturvallisuusstrategian tärkeimpinä tavoitteina on

1) määrittää EU:n keskeiset strategiset merelliset intressit

2) määrittää näiden intressien uhat, haasteet ja riskit ja

3) kehittää tämän pohjalta strategian rungoksi yhteiset poliittiset tavoitteet, periaatteet ja tukijärjestelmät, joiden avulla erilaisia alakohtaisia meripolitiikkoja ja ‑strategioita voidaan kehittää koordinoidusti.

Strategiaa täydennetään toimintasuunnitelmalla vuoden 2014 loppuun mennessä.

Viralliset asiakirjat

Lisätietoa

Meriasiat

Haku

Uutiset