Meriturvallisuusstrategia

Taustaa

Valokuva: Catrin Owen

Eurooppa-neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2014 EU:n meriturvallisuusstrategian. Strategia kattaa koko maailman merialueet. Sen tavoitteena on luoda kansallisen ja Euroopan tason viranomaisille yhteiset puitteet, jotta ne voivat kehittää politiikkaansa ja torjua merialueiden uhkia ja riskejä yhtenäisellä tavalla.  Lisäksi sillä halutaan turvata EU:n strategiset merelliset intressit. Yhteiset puitteet auttavat varmistamaan, että eri alakohtaisista meripolitiikoista ja ‑strategioista tulee yhdensuuntaisia. Strategia myös vahvistaa merkittävästi EU:n meripolitiikan sisäisten ja ulkoisten turvallisuusnäkökohtien kytköksiä siviili- ja sotilasalan yhteistyöhön.

EU:n meriturvallisuusstrategian tärkeimpinä tavoitteina on

1) määrittää EU:n keskeiset strategiset merelliset intressit

2) määrittää näiden intressien uhat, haasteet ja riskit ja

3) kehittää tämän pohjalta strategian rungoksi yhteiset poliittiset tavoitteet, periaatteet ja tukijärjestelmät, joiden avulla erilaisia alakohtaisia meripolitiikkoja ja ‑strategioita voidaan kehittää koordinoidusti.

EU:n neuvosto hyväksyi joulukuussa 2014 toimintasuunnitelman pdf - 210 KB [210 KB] Saatavilla olevat käännökset., jolla strategia on määrä panna täytäntöön. Toimintasuunnitelma pdf - 501 KB [501 KB] Saatavilla olevat käännökset. sisältää 130 toimenpidettä viidellä eri alalla:

1) Ulkoiset toimet pdf - 2 MB [2 MB] Saatavilla olevat käännökset.

2) Meritilannetietoisuus, merivalvonta ja tietojenvaihto pdf - 539 KB [539 KB] Saatavilla olevat käännökset.

3) Valmiuksien kehittäminen pdf - 470 KB [470 KB] Saatavilla olevat käännökset.

4) Riskinhallinta, kriittisten meri-infrastruktuurien suojelu ja kriisitilanteiden hallinta pdf - 496 KB [496 KB] Saatavilla olevat käännökset.

5) Meriturvallisuuden tutkimus, innovaatiot ja koulutus pdf - 496 KB [496 KB] Saatavilla olevat käännökset.

Toimintasuunnitelmassa nimetään myös toimenpiteiden toteuttajat (EU:n ja kansallisen tason) ja esitetään täytäntöönpanon aikataulu.

Viralliset asiakirjat

Lisätietoa

Meriasiat

Haku

Uutiset