Merendusjulgeoleku strateegia

Mis see on?

Foto: Catrin Owen

2014. aasta juunis võttis nõukogu vastu ülemaailmset merendusvaldkonda hõlmava merendusjulgeoleku strateegia. Selle strateegia eesmärk on luua ühine raamistik asjaomastele asutustele riiklikul ja Euroopa tasandil, et tagada nende konkreetse poliitika ühtne arendamine ning ühine reageerimine merendusega seotud ohtudele. Strateegia teine eesmärk on kaitsta ELi strateegilisi merendushuve ning määratleda sellekohased võimalused. Selline raamistik loob vajaliku tausta ning aitab tagada erinevate valdkondlike merenduspoliitika suundade ja strateegiate sidususe. Kõige olulisem on, et sellega tugevdatakse märgatavalt nii ELi merenduspoliitika sise- ja välisjulgeoleku alaste aspektide kui ka tsiviil- ning sõjalise koostöö alaseid seoseid.

ELi merendusjulgeoleku strateegia peamised eesmärgid on:

1) määrata kindlaks ELi peamised strateegilised merendushuvid ning neid täpsustada;

2) määrata kindlaks ELi strateegiliste merendushuvidega seotud ohud, probleemid ja riskid ning neid täpsustada ning

3) korraldada reageerimist, s.t kehtestada ühised poliitilised eesmärgid, põhimõtted ja ühistoetuse valdkonnad, mis paneksid aluse ühisele strateegilisele raamistikule, et luua sidusus erinevate arvukate valdkondlike merenduspoliitika suundade ja strateegiate vahel.

Kõnealust strateegiat hakkab alates 2014. aasta lõpust täiendama tegevuskava.

Ametlikud dokumendid

Lisateave

Merendus

Uudised

  • 01/09/2015 - The Arctic's Unique Role in Influencing the Global Climate

    Intervention by Karmenu Vella, European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, at the Global Leadership in the Arctic: Cooperation, Innovation, Engagement and Resilience (GLACIER) conference in Anchorage, USA

  • 01/09/2015 - Commissioner Vella addresses ministers at Arctic conference

    EU Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, has travelled to Alaska this week, highlighting the strategic importance of the Arctic region as the Arctic Ocean becomes increasingly "ice-free" and accessible.

  • 26/08/2015 - Commissioner Vella welcomes 82 million investment package for the Lithuanian fisheries sector

    The European Commission has adopted on 17 August a key investment package for the Lithuanian fisheries and aquaculture sectors. Covering the period 2014-2020, the operational programme (OP) under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) is worth almost 82 million, including 63 million of EU investments. Investments will be targeted at enhancing the competitiveness, sustainability and viability of Lithuanian fisheries and aquaculture businesses.