Strategi for maritim sikkerhed

Hvad går det ud på?

Foto af Catrin Owen

I juni 2014 vedtog Det Europæiske Råd en strategi for maritim sikkerhed i det globale maritime område. Målet med strategien er at skabe en fælles ramme for relevante myndigheder på nationalt og europæisk plan for at sikre en sammenhængende udvikling af deres specifikke politikker og en europæisk indsats over for maritime trusler og risici. Det andet mål med strategien er at beskytte EU's strategiske maritime interesser og kortlægge, hvordan det kan gøres. Det vil skabe grundlag for og sammenhæng mellem de forskellige sektorspecifikke politikker og strategier. Frem for alt vil strategien styrke forholdet mellem EU-havpolitikkens interne og eksterne sikkerhedsaspekter og det civile og militære samarbejde.

De primære mål med EU's strategi for sikkerhed til søs er:

1) at identificere og beskrive EU's vigtigste maritime interesser

2) at identificere og beskrive maritime trusler, udfordringer og risici for EU's strategiske maritime interesser og

3) at organisere indsatsen, dvs. udstikke de fælles politiske mål, fælles principper og fælles støtteområder som rygraden i den fælles strategiske ramme for at skabe sammenhæng mellem de mange og forskelligartede sektorspecifikke maritime politikker og strategier.

Strategien vil live suppleret af en handlingsplan i slutningen af 2014.

Officielle dokumenter

Læs mere

Maritime anliggender

Nyheder

  • 08/10/2015 - First regional cruise stakeholders dialogue make growth sustainable!

    The European Commission is promoting a structured dialogue on cruise tourism to enhance synergies in the sector, as announced in its Communication "A European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and Maritime Tourism". The dialogue targets best practice sharing in innovation, competitiveness and sustainability strategies.

  • 06/10/2015 - How to foster blue growth in the Baltic Sea region?

    Baltic Sea stakeholders and authorities met today to discuss how to foster blue growth and develop an innovative and sustainable maritime economy in the region. The ultimate aim: developing a master plan for blue growth in the Baltic.

  • 05/10/2015 - Our Ocean conference: Commissioner Vella sets out EU measures to preserve the world's oceans

    Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, today announced a set of actions that will include a major political initiative on international ocean governance next year. Based on a wide public consultation and listening tour, this initiative reaffirms the European Commission's commitment to better international ocean governance and will strengthen the EUs external action in this regard.