Strategi for maritim sikkerhed

Hvad går det ud på?

Foto af Catrin Owen

I juni 2014 vedtog Det Europæiske Råd en strategi for maritim sikkerhed i det globale maritime område. Målet med strategien er at skabe en fælles ramme for relevante myndigheder på nationalt og europæisk plan for at sikre en sammenhængende udvikling af deres specifikke politikker og en europæisk indsats over for maritime trusler og risici.  Det andet mål med strategien er at beskytte EU's strategiske maritime interesser og kortlægge, hvordan det kan gøres. Det vil skabe grundlag for og sammenhæng mellem de forskellige sektorspecifikke politikker og strategier. Frem for alt vil strategien styrke forholdet mellem EU-havpolitikkens interne og eksterne sikkerhedsaspekter og det civile og militære samarbejde.

De primære mål med EU's strategi for maritim sikkerhed er:

1) at identificere og beskrive EU's vigtigste maritime interesser

2) at identificere og beskrive maritime trusler, udfordringer og risici for EU's strategiske maritime interesser samt

3) at organisere indsatsen, dvs. udstikke de fælles politiske mål, fælles principper og fælles støtteområder som rygraden i den fælles strategiske ramme for at skabe sammenhæng mellem de mange og forskelligartede sektorspecifikke maritime politikker og strategier.

I december 2014 vedtog Rådet en handlingsplan pdf - 210 KB [210 KB] Alle oversættelser. for at gennemføre strategien. Handlingsplanen indeholder pdf - 501 KB [501 KB] Alle oversættelser. 130 tiltag, som kan inddeles i fem kategorier:

1) Eksterne tiltag pdf - 2 MB [2 MB] Alle oversættelser.

2) Maritim viden, overvågning og informationsudveksling pdf - 539 KB [539 KB] Alle oversættelser.

3) Kapacitetsudvikling pdf - 470 KB [470 KB] Alle oversættelser.

4) Risikostyring, beskyttelse af kritisk maritim infrastruktur og krisehåndtering pdf - 496 KB [496 KB] Alle oversættelser.

5) Forskning, innovation og uddannelse inden for maritim sikkerhed pdf - 496 KB [496 KB] Alle oversættelser.

Handlingsplanen udpeger også de relevante aktører for hvert tiltag (på EU-plan og på nationalt plan) og fastsætter en tidsplan for gennemførelsen.

Officielle dokumenter

Se også

Maritime anliggender

Nyheder