Strategi for maritim sikkerhed

Hvad går det ud på?

Foto af Catrin Owen

I juni 2014 vedtog Det Europæiske Råd en strategi for maritim sikkerhed i det globale maritime område. Målet med strategien er at skabe en fælles ramme for relevante myndigheder på nationalt og europæisk plan for at sikre en sammenhængende udvikling af deres specifikke politikker og en europæisk indsats over for maritime trusler og risici. Det andet mål med strategien er at beskytte EU's strategiske maritime interesser og kortlægge, hvordan det kan gøres. Det vil skabe grundlag for og sammenhæng mellem de forskellige sektorspecifikke politikker og strategier. Frem for alt vil strategien styrke forholdet mellem EU-havpolitikkens interne og eksterne sikkerhedsaspekter og det civile og militære samarbejde.

De primære mål med EU's strategi for sikkerhed til søs er:

1) at identificere og beskrive EU's vigtigste maritime interesser

2) at identificere og beskrive maritime trusler, udfordringer og risici for EU's strategiske maritime interesser og

3) at organisere indsatsen, dvs. udstikke de fælles politiske mål, fælles principper og fælles støtteområder som rygraden i den fælles strategiske ramme for at skabe sammenhæng mellem de mange og forskelligartede sektorspecifikke maritime politikker og strategier.

Strategien vil live suppleret af en handlingsplan i slutningen af 2014.

Officielle dokumenter

Læs mere

Maritime anliggender

Nyheder

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum