Strategie námořní bezpečnosti

O co se jedná?

Fotografie: Catrin Owen

Evropská rada přijala v červnu 2014 strategii námořní bezpečnosti pro celosvětový námořní prostor. Cílem této strategie je vytvořit společný rámec, jímž by se řídily příslušné orgány na vnitrostátní a evropské úrovni, a zajistit tak konzistentní rozvoj jejich politik a reakci Evropy na námořní hrozby a rizika. Druhým cílem této strategie je chránit strategické námořní zájmy Unie a určit varianty, jak tohoto cíle dosáhnout. Tento rámec umožní jednat v souvislostech a zajistit soudržnost mezi různými oblastmi námořních politik a strategií. Především významně posílí vazby mezi vnitřními a vnějšími bezpečnostními aspekty námořní politiky EU a upevní civilní a vojenskou spolupráci.

Strategie námořní bezpečnosti EU sleduje tyto cíle:

1) určit a formulovat hlavní strategické námořní zájmy EU

2) určit a formulovat námořní hrozby, výzvy a rizika pro strategické námořní zájmy EU

3) koncipovat reakci, tj. stanovit společné politické cíle, společné zásady a oblasti vzájemné podpory, které budou tvořit páteř společného strategického rámce, tak aby byla zajištěna soudržnost celé řady různorodých odvětvových námořních politik a strategií.

Do konce roku 2014 bude k této strategii vypracován akční plán.

Úřední dokumenty

Další informace:

Námořní záležitosti

Vyhledávání

Aktuality

  • 08/02/2016 - New fi-compass events open for registration

    A new series of advisory seminars about using financial instruments (such as loans, bank guarantees, venture capital and other equity instruments) in the European Structural and Investment Funds is now open for registration.

  • 03/02/2016 - Commission publishes summary report on ocean governance consultation

    What can the EU do to promote the sustainable use of seas and oceans and preserve internationally shared marine resources? How can it help secure the conditions of sustainable blue growth? European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella today announced the results of a European Commission consultation on international ocean governance which took place from June to October 2015, alongside a 'listening tour' with stops in Portugal, Ireland, Malta, the United States, Norway, Chile, Spain and France, among others.

  • 01/02/2016 - European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) - overview