Havskunskap 2020

Vad är det och vad ingår?

Laxägg, Screebe, grevskapet Galway, Irland © Lionel Flageul

Havskunskap 2020 är ett projekt som ska samla marina data från olika källor för att

 • hjälpa näringen, myndigheter och forskare att hitta data och utnyttja dem bättre för nya produkter och tjänster
 • öka kunskapen om hur haven uppför sig.

Varför behövs EU-insatser?

Nationella data räcker inte för att ge oss all den kunskap som vi behöver för att förstå hur haven hänger samman i ett globalt system genom vindar, strömmar och migrerande arter. Därför är det viktigt med en analys på en övergripande nivå.

EU har varit pådrivande när det gäller att integrera olika nationella och lokala data i ett samlat system. Tack vare sina befogenheter på områden som fiske, miljö, transport, forskning, näringsliv och industri kan EU lagstifta om åtgärder som gäller havskunskap och bidra med den finansiering som krävs.

Hur fungerar det i praktiken?

På prototypwebbplatserna för det europeiska marina övervaknings- och datanätverket (Emodnet) kan ingenjörer och forskare se vilka data som finns för ett visst havsområde och ladda ner både rådata och härledda data och produkter, såsom digitala markmodeller, marina livsmiljöer och sedimentspridning. Fördelarna med bättre tillgång till data förklaras med hjälp av fallstudier:

 • Fallstudie 1:  Off-shore-vattenbruk – ny utformning av kassarna
 • Fallstudie 2:  Skydd mot kusterosion
 • Fallstudie 3:  Skydd av kablar för havsbaserad vindkraft
 • Fallstudie 4:  Hydrografiska uppgifter för optimala farleder

Läs mer om marina data

Officiella dokument

havsforumet kan du läsa mer om följande:

Mer information

Nyheter

 • 26/10/2015 - EMODnet conference: drawing the map of Europe's seas

  Knowledge of our seas and oceans is essential for developing the blue economy and improving marine management. Gaining this knowledge requires putting together data collected by hundreds of bodies - research institutes, geological surveys, hydrographic offices, environmental agencies - into a coherent picture. EMODnet, the European Marine Observation and Data Network is working for this task.

 • 05/10/2015 - Our Ocean conference: Commissioner Vella sets out EU measures to preserve the world's oceans

  Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, today announced a set of actions that will include a major political initiative on international ocean governance next year. Based on a wide public consultation and listening tour, this initiative reaffirms the European Commission's commitment to better international ocean governance and will strengthen the EUs external action in this regard.

 • 21/09/2015 - Stress tests reveal gaps in existing data for North Sea and the Mediterranean

  Nearly all scientists and engineers involved in analysing our seas and oceans agree on the need for a more coordinated approach to observing and surveying the ocean.