Poznatky o mori 2020

Definícia a rozsah

Liaheň lososov, Screebe, Co. Galway, Írsko © Lionel Flageul

Program Poznatky o mori 2020 spája údaje o moriach z rôznych zdrojov a kladie si za cieľ:

 • Pomáhať odvetviu, verejným orgánom a výskumným pracovníkom pri vyhľadávaní údajov a ich efektívnejšom využívaní na rozvoj nových produktov a služieb.
 • Zlepšovať naše znalosti o tom, ako sa správa more.

Prečo opatrenia na úrovni EÚ?

Údaje na úrovni jednotlivých štátov nám neposkytujú všetky potrebné informácie o moriach ako globálnom systéme spojenom presúvajúcimi sa veternými prúdmi, sezónnymi vodnými prúdmi a migrujúcimi druhmi. Preto je potrebná analýza na úrovni EÚ.

Európska únia sa usiluje o integráciu jednotlivých národných a miestnych systémov do jednotného celku. Jej výslovné právomoci v oblastiach, ako sú napr. rybolov, životné prostredie, doprava, výskum, podnikanie a priemysel, jej umožňujú poskytovať finančnú podporu a vydávať právne predpisy týkajúce sa programu Poznatky o mori 2020.

Ako to funguje v praxi?

Prostredníctvom prototypových webových lokalít Európskej námornej monitorovacej a dátovej siete(EMODNET) sa inžinieri a vedci môžu dozvedieť, aké údaje sú k dispozícii pre danú morskú oblasť a stiahnuť si pôvodné pozorovania, ako aj produkty založené na odvodených údajoch, ako sú napríklad digitálne modely terénu, rozdelenie sedimentov a morské biotopy. Prínos zlepšeného prístupu k údajom je vysvetlený prostredníctvom prípadových štúdií:

 • PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 1:  Akvakultúra na otvorenom mori: nový dizajn morských klietok
 • PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 2:  Ochrana proti pobrežnej erózii
 • PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 3:  Ochrana káblov veterných zariadení
 • PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 4:  Hydrografické údaje na pomoc pri optimalizácii plavebných ciest lodí

Viac o údajoch o mori

Oficiálne dokumenty

Navštívte námorné fórum, kde sa nachádzajú ďalšie informácie o týchto témach:

Súvisiaci obsah

Aktuality

 • 30/03/2015 - Revealing Europe's hidden landscape

  The Commission is advancing in achieving its marine knowledge objectives with the release of a new digital map of Europe's seabed topography with a higher resolution than had previously been publicly available; about 230 metres compared to 1 kilometre before the launch of the European Marine Observation and Data Network (EMODnet).

 • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/10 - Coastal mapping

  Whilst considerable progress has been made in mapping the topography of Europe's offshore waters and making the data available through digital terrain models, it is intrinsically more expensive to measure the depth of water in shallow coastal waters because of instrument characteristics and because there is a need to join up with land surveys.

 • 08/05/2014 - Blue Innovation: Removing the bottlenecks for sustainable investment in our seas

  Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries at the press conference on Blue Innovation