Wiedza o morzu 2020

Definicja i zakres

Wylęgarnia łososia, Screebe, Co. Galway, Irlandia © Lionel Flageul

W ramach inicjatywy „Wiedza o morzu 2020” gromadzone są dane morskie pochodzące z różnych źródeł, aby:

 • pomóc przemysłowi, władzom publicznym i badaczom w gromadzeniu danych i ich efektywniejszym wykorzystaniu w celu stworzenia nowych produktów i usług
 • lepiej zrozumieć zachowanie mórz i oceanów.

Dlaczego potrzebne są działania na szczeblu UE?

Dane krajowe nie dostarczają wszystkich potrzebnych informacji o morzach i złożonych zjawiskach takich jak zmienne wiatry, prądy sezonowe czy migracja gatunków, dlatego analiza na poziomie europejskim ma zasadnicze znaczenie.

UE aktywnie wspierała ideę połączenia różnych systemów krajowych i lokalnych w jeden spójny system. Dzięki jej kompetencjom w takich dziedzinach jak rybołówstwo, ochrona środowiska, transport, badania, przedsiębiorstwa i przemysł mogła wesprzeć finansowo inicjatywę „Wiedza o morzu 2020” oraz ustanowić dla niej ramy prawne.

Funkcjonowanie w praktyce

Na eksperymentalnej stronie internetowej europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODNET) inżynierowie i naukowcy mogą zobaczyć, jakie dane są dostępne dla danego basenu morskiego, i pobrać zarówno oryginalne obserwacje, jak i dane dotyczące produktów pochodnych, takich jak cyfrowe modele terenu czy rozmieszczenie osadów i siedlisk morskich. Korzyści wynikające z ulepszonego dostępu do danych wyjaśniono w studiach przypadków:

 • STUDIUM PRZYPADKU 1:  Akwakultura przybrzeżna Nowe rodzaje pływających klatek
 • STUDIUM PRZYPADKU 2:  Ochrona obszarów przybrzeżnych przed erozją
 • STUDIUM PRZYPADKU 3:  Ochrona kabli morskich elektrowni wiatrowych
 • STUDIUM PRZYPADKU 4:  Dane hydrograficzne mające pomóc w usprawnieniu szlaków żeglugi

Więcej informacji na temat danych morskich

Dokumenty urzędowe

Naforum morskim znajdziesz więcej informacji na temat:

Więcej informacji

Aktualności

 • 05/05/2015 - Fish: a treasure from the sea to be protected

  A new video that illustrates the key role of science in contributing to the so called 'Blue Growth', the maritime contribution to achieving the goals of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

 • 30/03/2015 - Revealing Europe's hidden landscape

  The Commission is advancing in achieving its marine knowledge objectives with the release of a new digital map of Europe's seabed topography with a higher resolution than had previously been publicly available; about 230 metres compared to 1 kilometre before the launch of the European Marine Observation and Data Network (EMODnet).

 • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/10 - Coastal mapping

  Whilst considerable progress has been made in mapping the topography of Europe's offshore waters and making the data available through digital terrain models, it is intrinsically more expensive to measure the depth of water in shallow coastal waters because of instrument characteristics and because there is a need to join up with land surveys.