Wiedza o morzu 2020

Definicja i zakres

Wylęgarnia łososia, Screebe, Co. Galway, Irlandia © Lionel Flageul

W ramach inicjatywy „Wiedza o morzu 2020” gromadzone są dane morskie pochodzące z różnych źródeł, aby:

 • pomóc przemysłowi, władzom publicznym i badaczom w gromadzeniu danych i ich efektywniejszym wykorzystaniu w celu stworzenia nowych produktów i usług
 • lepiej zrozumieć zachowanie mórz i oceanów.

Dlaczego potrzebne są działania na szczeblu UE?

Dane krajowe nie dostarczają wszystkich potrzebnych informacji o morzach i złożonych zjawiskach takich jak zmienne wiatry, prądy sezonowe czy migracja gatunków, dlatego analiza na poziomie europejskim ma zasadnicze znaczenie.

UE aktywnie wspierała ideę połączenia różnych systemów krajowych i lokalnych w jeden spójny system. Dzięki jej kompetencjom w takich dziedzinach jak rybołówstwo, ochrona środowiska, transport, badania, przedsiębiorstwa i przemysł mogła wesprzeć finansowo inicjatywę „Wiedza o morzu 2020” oraz ustanowić dla niej ramy prawne.

Funkcjonowanie w praktyce

Na eksperymentalnej stronie internetowej europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODNET) inżynierowie i naukowcy mogą zobaczyć, jakie dane są dostępne dla danego basenu morskiego, i pobrać zarówno oryginalne obserwacje, jak i dane dotyczące produktów pochodnych, takich jak cyfrowe modele terenu czy rozmieszczenie osadów i siedlisk morskich. Korzyści wynikające z ulepszonego dostępu do danych wyjaśniono w studiach przypadków:

 • STUDIUM PRZYPADKU 1:  Akwakultura przybrzeżna Nowe rodzaje pływających klatek
 • STUDIUM PRZYPADKU 2:  Ochrona obszarów przybrzeżnych przed erozją
 • STUDIUM PRZYPADKU 3:  Ochrona kabli morskich elektrowni wiatrowych
 • STUDIUM PRZYPADKU 4:  Dane hydrograficzne mające pomóc w usprawnieniu szlaków żeglugi

Więcej informacji na temat danych morskich

Dokumenty urzędowe

Naforum morskim znajdziesz więcej informacji na temat:

Więcej informacji

Aktualności

 • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/10 - Coastal mapping

  Whilst considerable progress has been made in mapping the topography of Europe's offshore waters and making the data available through digital terrain models, it is intrinsically more expensive to measure the depth of water in shallow coastal waters because of instrument characteristics and because there is a need to join up with land surveys.

 • 08/05/2014 - Questions and Answers on innovation in the blue economy

  Why do we need innovation in the blue economy?

 • 08/05/2014 - EU eyes oceans innovation as source of sustainable growth

  Two thirds of our planet is covered by oceans and seas. If we manage them in a responsible manner, they can provide sources of food, medicine and energy while protecting ecosystems for generations to come.