Meriosaaminen 2020

Määritelmä ja soveltamisala

Lohenviljelyä, Screebe, Galway, Irlanti © Lionel Flageul

Meriosaaminen 2020 -aloitteessa tuodaan yhteen meritietoa eri lähteistä. Aloitteen tarkoituksena on

 • auttaa elinkeinoelämää, viranomaisia ja tutkijoita löytämään tietoa ja hyödyntämään sitä paremmin uusien tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa
 • oppia ymmärtämään merten käyttäytymistä paremmin.

Miksi tarvitaan EU-tason toimia?

Kansallinen meritieto ei riitä kertomaan kaikkea, mitä meidän pitää tietää meristä maailmanlaajuisena järjestelmänä, jonka yhdistäviä tekijöitä ovat vaihtuvat tuulet, kausiluonteiset virtaukset ja muuttoeläinlajit. Euroopan tason analysointi on tämän vuoksi olennaisen tärkeää.

EU on ajanut eri kansallisten ja paikallisten järjestelmien yhdistämistä yhdeksi kattavaksi kokonaisuudeksi. EU:lla on toimivaltaa esimerkiksi kalastuksen, ympäristön, liikenteen, tutkimuksen, yritystoiminnan ja teollisuuden aloilla, minkä ansiosta se voi rahoittaa Meriosaaminen 2020 -aloitetta ja antaa alan lainsäädäntöä.

Käytännön toiminta

Euroopan meripoliittisen seurantakeskuksen ja tietoverkon (EMODNET) prototyyppisivustoilta tutkijat ja suunnittelijat voivat nähdä, mitä tietoja on saatavana miltäkin merialueelta, ja saada käyttöönsä sekä alkuperäisiä havaintoja että niistä johdettuja tietotuotteita, kuten digitaalisia maastomalleja, sedimentaatioalueita ja meriluontotyyppejä. Parantuneen tiedonsaannin hyötyjä kuvaillaan tapaustutkimusesimerkkien avulla:

 • TAPAUSTUTKIMUS 1:  Avomerellä harjoitettava vesiviljely: uudentyyppiset verkkoaltaat
 • TAPAUSTUTKIMUS 2:  Rannikoiden eroosiolta suojautuminen
 • TAPAUSTUTKIMUS 3:  Merituulivoiman kaapeleiden suojaaminen
 • TAPAUSTUTKIMUS 4:  Laivaväylien optimointiin käytettävät merenmittaustiedot

Lisää meritiedosta

Viralliset asiakirjat

Maritime Forumissa on lisää luettavaa:

Lisää aiheesta

Haku

Uutiset

 • 05/05/2015 - Fish: a treasure from the sea to be protected

  A new video that illustrates the key role of science in contributing to the so called 'Blue Growth', the maritime contribution to achieving the goals of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

 • 30/03/2015 - Revealing Europe's hidden landscape

  The Commission is advancing in achieving its marine knowledge objectives with the release of a new digital map of Europe's seabed topography with a higher resolution than had previously been publicly available; about 230 metres compared to 1 kilometre before the launch of the European Marine Observation and Data Network (EMODnet).

 • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/10 - Coastal mapping

  Whilst considerable progress has been made in mapping the topography of Europe's offshore waters and making the data available through digital terrain models, it is intrinsically more expensive to measure the depth of water in shallow coastal waters because of instrument characteristics and because there is a need to join up with land surveys.