Merealased teadmised 2020

Määratlus ja reguleerimisala

Lõhe haudejaam, Screebe, Co. Galway, Iirimaa © Lionel Flageul

Merealased teadmised 2020 toob erinevatest allikatest kokku merendusandmed, eesmärgiga:

 • aidata asjaomasel tööstusharul, riiklikel ametiasutustel ja teadlastel leida andmeid ning kasutada neid tõhusamalt uute toodete ja teenuste väljaarendamiseks;
 • muuta meie arusaamu merede olemusest.

Milleks võtta meetmeid ELi tasandil?

Riiklikud andmed ei näita meile kõike, mida meil on vaja teada merede kui ülemaailmse süsteemi kohta, mida ühendavad suunavad tuuled, hooajalised hoovused ja rändliigid. Vaja on analüüsi Euroopa tasandil.

EL on püüdnud soodustada erinevate riiklike ja kohalike süsteemide ühendamist üheks tervikuks. ELi selged volitused sellistes valdkondades nagu kalandus, keskkond, transport, teadusuuringud, ettevõtlus ja tööstus võimaldavad tal pakkuda Merealaste teadmiste 2020 raames rahalisi vahendeid ja kehtestada õigusakte.

Kuidas see tegelikkuses toimib?

Euroopa merevaatlus- ja andmevõrgu (EMODNET) prototüüp-veebisaitide kaudu saavad insenerid ja teadlased näha, millised andmed on teatava vesistu kohta kättesaadavad ning laadida alla nii esialgsed tähelepanekud kui ka tuletatud andmetooted, nagu digitaalsed maastikumudelid, sette jaotumise ja mereelupaikade ülevaated. Andmetele parema juurdepääsu eeliseid on selgitatud juhtumiuuringute näidete abil:

 • 1. JUHTUMIUURING:  Avamere vesiviljelus: Sumpkalakasvanduse uus kavand
 • 2. JUHTUMIUURING:  Kaitse rannikuerosiooni vastu
 • 3. JUHTUMIUURING:  Avamere tuuleenergia kaablite kaitse
 • 4. JUHTUMIUURING:  Hüdrograafilised andmed laevade meresõiduteede optimeerimise hõlbustamiseks

Täiendavalt merendusandmetest

Ametlikud dokumendid

Merendusfoorumist saate täiendavalt lugeda järgmistel teemadel:

Kontekst

Uudised

 • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/10

  Coastal Mapping - Whilst considerable progress has been made in mapping the topography of Europe's offshore waters and making the data available through digital terrain models, it is intrinsically more expensive to measure the depth of water in shallow coastal waters because of instrument characteristics and because there is a need to join up with land surveys.

 • 08/05/2014 - Questions and Answers on innovation in the blue economy

  Why do we need innovation in the blue economy?

 • 08/05/2014 - EU eyes oceans innovation as source of sustainable growth

  Two thirds of our planet is covered by oceans and seas. If we manage them in a responsible manner, they can provide sources of food, medicine and energy while protecting ecosystems for generations to come.