Γνώσεις για τη θάλασσα 2020

Ορισμός και αντικείμενο

Εκκολαπτήριο σολομού, Screebe, Co. Galway, Ιρλανδία © Lionel Flageul

Οι "Γνώσεις για τη θάλασσα 2020" συγκεντρώνουν θαλάσσια δεδομένα από διάφορες πηγές προκειμένου:

 • να διευκολυνθεί η πρόσβαση του κλάδου, των δημόσιων αρχών και των ερευνητών σε τέτοια δεδομένα, και να αξιοποιηθούν αυτά καλύτερα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών·
 • να βελτιωθούν οι γνώσεις μας για τη συμπεριφορά των θαλασσών.

Γιατί χρειάζεται να αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ;

Τα δεδομένα που συλλέγουν τα κράτη μέλη δεν αντιμετωπίζουν τις θάλασσες ως ένα παγκόσμιο σύνολο με αλληλοσυνδεόμενα χαρακτηριστικά, όπως, μεταβαλλόμενους ανέμους, εποχικά ρεύματα και μεταναστευτικά είδη· για το λόγο αυτό, η ανάλυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαία.

Η ΕΕ έχει αναλάβει την ενσωμάτωση διάφορων εθνικών και τοπικών συστημάτων σε ένα συνεκτικό σύνολο. Οι σαφείς εξουσίες της σε τομείς όπως η αλιεία, το περιβάλλον, οι μεταφορές, η έρευνα, οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία, της δίνουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί και να νομοθετεί στο πλαίσιο της ανακοίνωσης "Γνώσεις για τη θάλασσα 2020".

Πώς λειτουργεί στην πράξη;

Μέσω των ιστοσελίδων που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων (EMODNET), μηχανικοί και επιστήμονες μπορούν να ανατρέχουν σε δεδομένα για μια συγκεκριμένη θαλάσσια λεκάνη, και να τηλεφορτώνουν αρχικές παρατηρήσεις αλλά και τελικά αποτελέσματα, όπως ψηφιακά μοντέλα εδάφους, κατανομές ιζημάτων και θαλάσσια ενδιαιτήματα. Τα οφέλη από την καλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα περιγράφονται μέσω παραδειγμάτων περιπτωσιολογικών μελετών:

 • ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1:  Υπεράκτια υδατοκαλλιέργεια: Νέος σχεδιασμός θαλάσσιων κλωβών
 • ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2:  Προστασία από τη διάβρωση των ακτών
 • ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3:  Προστασία καλωδίων για υπεράκτια αιολικά πάρκα
 • ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 4:  Υδρογραφικά δεδομένα για τη βελτιστοποίηση των οδών ναυσιπλοΐας

Περισσότερα για τα θαλάσσια δεδομένα

Επίσημα έγγραφα

Αναζητήστε στο Θαλάσσιο Φόρουμ περισσότερες πληροφορίες για:

Σχετικά κείμενα

Ειδήσεις

 • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/10 - Coastal mapping

  Whilst considerable progress has been made in mapping the topography of Europe's offshore waters and making the data available through digital terrain models, it is intrinsically more expensive to measure the depth of water in shallow coastal waters because of instrument characteristics and because there is a need to join up with land surveys.

 • 08/05/2014 - Questions and Answers on innovation in the blue economy

  Why do we need innovation in the blue economy?

 • 08/05/2014 - EU eyes oceans innovation as source of sustainable growth

  Two thirds of our planet is covered by oceans and seas. If we manage them in a responsible manner, they can provide sources of food, medicine and energy while protecting ecosystems for generations to come.