Znalosti v námořní oblasti 2020

Definice a oblast působnosti

Ampule s lososím potěrem, líheň Screebe v irském hrabství Galway © Lionel Flageul

Politika „Znalosti v námořní oblasti 2020“ sdružuje údaje o mořích, které byly získány z různých zdrojů. Cílem je:

 • pomoci danému odvětví, veřejným orgánům a výzkumným pracovníkům s vyhledáváním potřebných údajů a efektivněji je poté využívat při vývoji nových produktů a služeb
 • prohloubit naše poznatky o tom, jak se různá mořská prostředí chovají

Proč jsou potřeba opatření na úrovni EU?

Údaje platné jen pro určitou zemi nemohou poskytnout věrný obraz o tom, jak se moře a oceány chovají jakožto globální systém (jde např. o směry větrů, sezónní proudy, migrující druhy atd. Analýza na evropské úrovni má v tomto případě zásadní význam.

Za integrací různých vnitrostátních nebo místních systémů do jednoho vzájemně provázaného celku stojí právě EU. Jelikož má výslovné pravomoci v oblastech jako rybolov, životní prostředí, doprava, výzkum, podnikání a průmysl, může politice „Znalosti v námořní oblasti 2020“ poskytnout finanční prostředky i právní rámec.

Jak to v praxi funguje?

Inženýři a vědci si mohou ověřit, jaké údaje jsou k dispozici k určité oblasti moří a oceánů na pilotních internetových stránkách Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat (EMODNET) a stáhnout si zaznamenané poznatky i na jejich základě získané informace jako digitální terénní modely nebo údaje o distribuci sedimentů nebo mořských stanovištích. Přínos lepšího přístupu k údajům o mořích ukazují případové studie:

 • PŘÍPADOVÁ STUDIE 1:  Akvakultura na otevřeném moři: Nová konstrukce mořské klece
 • PŘÍPADOVÁ STUDIE 2:  Ochrana před pobřežní erozí
 • PŘÍPADOVÁ STUDIE 3:  Ochrana kabelů před větrem na otevřeném moři
 • PŘÍPADOVÁ STUDIE 4:  Hydrografická data pro účely optimalizace plavebních tras

Další informace týkající se údajů o mořích a oceánech

Oficiální dokumenty

Navštivte námořní fórum, kde získáte:

Související informace

Vyhledávání

Aktuality

 • 05/10/2015 - Our Ocean conference: Commissioner Vella sets out EU measures to preserve the world's oceans

  Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, today announced a set of actions that will include a major political initiative on international ocean governance next year. Based on a wide public consultation and listening tour, this initiative reaffirms the European Commission's commitment to better international ocean governance and will strengthen the EUs external action in this regard.

 • 21/09/2015 - Stress tests reveal gaps in existing data for North Sea and the Mediterranean

  Nearly all scientists and engineers involved in analysing our seas and oceans agree on the need for a more coordinated approach to observing and surveying the ocean.

 • 05/05/2015 - Fish: a treasure from the sea to be protected

  A new video that illustrates the key role of science in contributing to the so called 'Blue Growth', the maritime contribution to achieving the goals of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.