Znalosti v námořní oblasti 2020

Definice a oblast působnosti

Ampule s lososím potěrem, líheň Screebe v irském hrabství Galway © Lionel Flageul

Politika „Znalosti v námořní oblasti 2020“ sdružuje údaje o mořích, které byly získány z různých zdrojů. Cílem je:

 • pomoci danému odvětví, veřejným orgánům a výzkumným pracovníkům s vyhledáváním potřebných údajů a efektivněji je poté využívat při vývoji nových produktů a služeb
 • prohloubit naše poznatky o tom, jak se různá mořská prostředí chovají

Proč jsou potřeba opatření na úrovni EU?

Údaje platné jen pro určitou zemi nemohou poskytnout věrný obraz o tom, jak se moře a oceány chovají jakožto globální systém (jde např. o směry větrů, sezónní proudy, migrující druhy atd. Analýza na evropské úrovni má v tomto případě zásadní význam.

Za integrací různých vnitrostátních nebo místních systémů do jednoho vzájemně provázaného celku stojí právě EU. Jelikož má výslovné pravomoci v oblastech jako rybolov, životní prostředí, doprava, výzkum, podnikání a průmysl, může politice „Znalosti v námořní oblasti 2020“ poskytnout finanční prostředky i právní rámec.

Jak to v praxi funguje?

Inženýři a vědci si mohou ověřit, jaké údaje jsou k dispozici k určité oblasti moří a oceánů na pilotních internetových stránkách Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat (EMODNET) a stáhnout si zaznamenané poznatky i na jejich základě získané informace jako digitální terénní modely nebo údaje o distribuci sedimentů nebo mořských stanovištích. Přínos lepšího přístupu k údajům o mořích ukazují případové studie:

 • PŘÍPADOVÁ STUDIE 1:  Akvakultura na otevřeném moři: Nová konstrukce mořské klece
 • PŘÍPADOVÁ STUDIE 2:  Ochrana před pobřežní erozí
 • PŘÍPADOVÁ STUDIE 3:  Ochrana kabelů před větrem na otevřeném moři
 • PŘÍPADOVÁ STUDIE 4:  Hydrografická data pro účely optimalizace plavebních tras

Další informace týkající se údajů o mořích a oceánech

Oficiální dokumenty

Navštivte námořní fórum, kde získáte:

Související informace

Vyhledávání

Aktuality

 • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/10 - Coastal mapping

  Whilst considerable progress has been made in mapping the topography of Europe's offshore waters and making the data available through digital terrain models, it is intrinsically more expensive to measure the depth of water in shallow coastal waters because of instrument characteristics and because there is a need to join up with land surveys.

 • 08/05/2014 - Questions and Answers on innovation in the blue economy

  Why do we need innovation in the blue economy?

 • 08/05/2014 - EU eyes oceans innovation as source of sustainable growth

  Two thirds of our planet is covered by oceans and seas. If we manage them in a responsible manner, they can provide sources of food, medicine and energy while protecting ecosystems for generations to come.