Познания за морската среда 2020

Определение и обхват

Развъдник за сьомга, Screebe, Голуей, Ирландия © Lionel Flageul

С инициативата „Познания за морската среда 2020“ се обединяват данни за морската среда от различни източници с цел да се:

 • помогне на промишлеността, публичните власти и изследователите да събират данни и да ги използват по-ефективно за разработване на нови продукти и услуги;
 • подобри разбирането ни за процесите в моретата.

Защо са необходими действия на равнище ЕС?

Националните данни не ни разкриват всичко, което искаме да знаем за моретата като глобална система, свързана от променящи се ветрове, сезонни течения и мигриращи видове, поради което анализът на европейско равнище е от голямо значение.

Интегрирането на различни национални и местни системи в едно цяло се направлява от ЕС. Неговите изрични правомощия в области като рибарство, околна среда, транспорт, научни изследвания, предприемачество и промишленост му позволяват да предоставя финансиране и да разработва законодателство във връзка с „Познания за морската среда 2020“.

Как става това на практика?

На уебсайтовете на Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODnet) инженери и учени могат да видят какви данни са достъпни за даден морски басейн и да изтеглят както оригиналните данни, така и продукти, създадени въз основа на тези данни, например цифрови модели на терени, разпределение на седименти и морски местообитания. Ползите от подобрения достъп до данни са илюстрирани с няколко примера:

 • Аквакултура в открито море: нов дизайн на клетките
 • Защита на бреговете от ерозия
 • Защита на кабелите на вятърни паркове в открито море
 • Хидрографски данни за оптимизиране на плавателните пътища на корабите

Още за данните за морската среда

Официални документи

В Морския форум можете да намерите повече информация:

Връзки по темата

Новини

 • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/10 - Coastal mapping

  Whilst considerable progress has been made in mapping the topography of Europe's offshore waters and making the data available through digital terrain models, it is intrinsically more expensive to measure the depth of water in shallow coastal waters because of instrument characteristics and because there is a need to join up with land surveys.

 • 08/05/2014 - Questions and Answers on innovation in the blue economy

  Why do we need innovation in the blue economy?

 • 08/05/2014 - EU eyes oceans innovation as source of sustainable growth

  Two thirds of our planet is covered by oceans and seas. If we manage them in a responsible manner, they can provide sources of food, medicine and energy while protecting ecosystems for generations to come.