Познания за морската среда 2020

Определение и обхват

Развъдник за сьомга, Screebe, Голуей, Ирландия © Lionel Flageul

С инициативата „Познания за морската среда 2020“ се обединяват данни за морската среда от различни източници с цел да се:

 • помогне на промишлеността, публичните власти и изследователите да събират данни и да ги използват по-ефективно за разработване на нови продукти и услуги;
 • подобри разбирането ни за процесите в моретата.

Защо са необходими действия на равнище ЕС?

Националните данни не ни разкриват всичко, което искаме да знаем за моретата като глобална система, свързана от променящи се ветрове, сезонни течения и мигриращи видове, поради което анализът на европейско равнище е от голямо значение.

Интегрирането на различни национални и местни системи в едно цяло се направлява от ЕС. Неговите изрични правомощия в области като рибарство, околна среда, транспорт, научни изследвания, предприемачество и промишленост му позволяват да предоставя финансиране и да разработва законодателство във връзка с „Познания за морската среда 2020“.

Как става това на практика?

На уебсайтовете на Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODnet) инженери и учени могат да видят какви данни са достъпни за даден морски басейн и да изтеглят както оригиналните данни, така и продукти, създадени въз основа на тези данни, например цифрови модели на терени, разпределение на седименти и морски местообитания. Ползите от подобрения достъп до данни са илюстрирани с няколко примера:

 • Аквакултура в открито море: нов дизайн на клетките
 • Защита на бреговете от ерозия
 • Защита на кабелите на вятърни паркове в открито море
 • Хидрографски данни за оптимизиране на плавателните пътища на корабите

Още за данните за морската среда

Официални документи

В Морския форум можете да намерите повече информация:

Връзки по темата

Новини

 • 26/10/2015 - EMODnet conference: drawing the map of Europe's seas

  Knowledge of our seas and oceans is essential for developing the blue economy and improving marine management. Gaining this knowledge requires putting together data collected by hundreds of bodies - research institutes, geological surveys, hydrographic offices, environmental agencies - into a coherent picture. EMODnet, the European Marine Observation and Data Network is working for this task.

 • 05/10/2015 - Our Ocean conference: Commissioner Vella sets out EU measures to preserve the world's oceans

  Commissioner Karmenu Vella, responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, today announced a set of actions that will include a major political initiative on international ocean governance next year. Based on a wide public consultation and listening tour, this initiative reaffirms the European Commission's commitment to better international ocean governance and will strengthen the EUs external action in this regard.

 • 21/09/2015 - Stress tests reveal gaps in existing data for North Sea and the Mediterranean

  Nearly all scientists and engineers involved in analysing our seas and oceans agree on the need for a more coordinated approach to observing and surveying the ocean.