Povezani pomorski nadzor

Opredelitev in področje uporabe

Opis: Ciper © Lionel Flageul

S povezovanjem pomorskega nadzora lahko organi pomorskega nadzora na različne načine izmenjujejo podatke in informacije, kar znižuje stroške in krepi učinkovitost nadzora.

Zaenkrat organi EU in nacionalni organi, pristojni za različne vidike nadzora – (denimo nadzor in varnost morske meje, nadzor v ribištvu ter na področjih carine, okolja ali obrambe) –, sami zbirajo podatke in si jih ne izmenjujejo pogosto. Zato se zbiranje podatkov podvaja.

Več informacij o posameznih dejavnostih nadzora, ukrepih proti piratstvu ali o pomorski in splošni varnosti je na voljo v priporočenih povezavah.

Videoposnetek: Povezani pomorski nadzor

Povezovanje nadzora v praksi

Evropska komisija skupaj z državami EU in državami EGP razvija skupno okolje za izmenjavo informacij (CISE), ki bo združevalo obstoječe sisteme in omrežja nadzora ter vsem sodelujočim organom omogočilo dostop do informacij, ki jih potrebujejo za svoje naloge.

Skupno okolje za izmenjavo informacij bo z uporabo najsodobnejše tehnologije omogočilo medsebojno povezovanje različnih sistemov ter s tem lažjo izmenjavo podatkov in informacij. Pripravljen je že načrt za vzpostavitev skupnega okolja za izmenjavo informacij pdf - 5 MB [5 MB] Vsi razpoložljivi prevodi..

Uradni dokumenti

Več

Projekti

Evropski atlas morij - Povezani pomorski nadzor

  • MARSUNO – Pilotni projekt pomorskega nadzora na območju Severnega morja (zaključen)
  • BLUMASSMED – Pilotni projekt o povezovanju pomorskega nadzora v Sredozemskem morju in sosednjih območjih Atlantskega oceana (2009–2012)

Forum o pomorstvu

Pomorske zadeve

Iskanje

Novice