Zintegrowany nadzór morski

Definicja i zakres

Opis: Limassol, Cypr © Lionel Flageul

Zintegrowany nadzór morski ma na celu umożliwienie zainteresowanym stronom i organom zajmującym się nadzorem morskim wymiany informacji i danych. Dzięki temu nadzór stanie się tańszy i skuteczniejszy.

Obecnie UE i władze krajowe odpowiedzialne za różne aspekty nadzoru (takie jak kontrola graniczna, bezpieczeństwo, kontrola rybołówstwa, cła, środowisko, obrona) gromadzą dane oddzielnie i często nie dzielą się nimi. W rezultacie te same dane mogą być gromadzone więcej niż jeden raz.

Jeśli interesują Cię inne szczególne działania w zakresie nadzoru, przeciwdziałania piractwu, bezpieczeństwa morskiego lub bezpieczeństwa ogólnie, odwiedź polecane przez nas ciekawe strony.

Nagranie wideo: zintegrowany nadzór morski

W praktyce

Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi UE / EOG opracowuje obecnie wspólny mechanizm wymiany informacji (CISE). Ma on połączyć istniejące systemy i sieci nadzoru i umożliwić wszystkim zainteresowanym organom dostęp do informacji niezbędnych do ich działań na morzu.

CISE sprawi, że różne systemy będą ze sobą współdziałać, a dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii łatwo będzie można wymieniać dane i inne informacje. W tym celu przyjęto plan działania na rzecz ustanowienia wspólnego mechanizmu wymiany informacji do celów nadzoru obszarów morskich UE pdf - 5 MB [5 MB] Wszystkie dostępne tłumaczenia..

Dokumenty urzędowe

Więcej informacji

Projekty

Europejski atlas mórz - Zintegrowany nadzór morski

  • MARSUNO – projekt pilotażowy dotyczący nadzoru morskiego w basenie Morza Północnego (zakończony)
  • BLUMASSMED – projekt pilotażowy dotyczący integracji nadzoru morskiego w granicach Morza Śródziemnego i jego atlantyckich dróg dostępu (2009-2012)

Forum morskie

Gospodarka morska

Aktualności