Integrētā jūras uzraudzība

Definīcija un darbības joma

Kipra © Lionel Flageul

Iestādēm, kam ir interese par jūras novērošanu vai kas nodarbojas ar to, integrētā jūras uzraudzība sniedz iespēju apmainīties ar informāciju un datiem. Daloties tajos, uzraudzība izmaksās mazāk un noritēs efektīvāk.

Pašlaik ES un valstu iestādes, kas atbild par dažādiem uzraudzības aspektiem, proti, robežkontroli, drošumu un drošību, zvejas kontroli, muitu, vidi vai aizsardzību, vāc datus katra atsevišķi un bieži vien tajos nedalās ar citiem. Tad var gadīties, ka vienus un tos pašus datus savāc vairākkārt.

Ja jūs interesē citas konkrētas uzraudzības darbības, pasākumi pret pirātismu vai tādi temati kā jūras drošība un drošība kopumā, iepazīstieties ar ieteicamajām saitēm.

Video: integrētā jūras uzraudzība

Kā tā darbojas praksē?

Pašlaik Eiropas Komisija un ES/EEZ dalībvalstis kopīgiem spēkiem izstrādā vienotu informācijas apmaiņas vidi (CISE). Tajā tiks apvienotas pašreizējās uzraudzības sistēmas un tīkli, visām iesaistītajām iestādēm piedāvājot piekļuvi informācijai, kura tām vajadzīga attiecīgo uzdevumu izpildei saistībā ar jūru.

CISE nodrošinās dažādo sistēmu savstarpējo savietojamību, lai ar moderno tehnoloģiju palīdzību varētu viegli apmainīties ar datiem un citu informāciju. Ir pieņemts ceļvedis par vienotās informācijas apmaiņas vides izveidošanu pdf - 5 MB [5 MB] Visi tulkojumi..

Oficiālie dokumenti

Plašāka informācija

Projekti

Eiropas jūru atlants - Integrētā jūras uzraudzība

  • MARSUNO — eksperimentāls projekts par jūras uzraudzību Ziemeļjūras baseinos (slēgts)
  • BLUMASSMED — eksperimentāls projekts par jūras uzraudzību Vidusjūrā un tās Atlantijas piekrastē (2009–2012)

Jūras forums

Jūrlietas

Jaunumi