Ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση

Ορισμός και πεδίο εφαρμογής

Λεζάντα: Κύπρος © Lionel Flageul

Η ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση παρέχει μεθόδους για την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των αρχών που ενδιαφέρονται ή που συμμετέχουν στη θαλάσσια επιτήρηση. Η ανταλλαγή δεδομένων καθιστά την επιτήρηση οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη.

Σήμερα, οι αρχές της ΕΕ και των κρατών μελών που εμπλέκονται σε διάφορες πτυχές της επιτήρησης, όπως συνοριακοί έλεγχοι, ασφάλεια και προστασία, αλιευτικοί έλεγχοι, τελωνεία, περιβάλλον ή άμυνα, συλλέγουν δεδομένα ξεχωριστά και συχνά δεν τα ανταλλάσουν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τα ίδια δεδομένα να συλλέγονται ενδεχομένως πολλές φορές.

Οι Προτεινόμενοι σύνδεσμοι περιέχουν πληροφορίες για άλλες συγκεκριμένες δράσεις επιτήρησης, μέτρα κατά της πειρατείας, καθώς και για τη θαλάσσια ασφάλεια και προστασία γενικότερα.

Βίντεο: Ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση

Πως λειτουργεί στην πράξη;

Τη στιγμή αυτή αναπτύσσεται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ ένα Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE), το οποίο θα ενσωματώνει τα υφιστάμενα συστήματα και δίκτυα επιθεώρησης και θα παρέχει σε όλες τις αρμόδιες αρχές πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για τις θαλάσσιες αποστολές τους.

Με το CISE τα διάφορα υπάρχοντα συστήματα θα γίνουν διαλειτουργικά και θα κατααστεί δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μέσω της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών. Ο οδικός χάρτης για την ανάπτυξη του συστήματος CISE έχει ήδη εγκριθεί pdf - 5 MB [5 MB] Διαθέσιμες μεταφράσεις..

Επίσημα έγγραφα

Περισσότερα

Έργα

Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών - Ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση

  • MARSUNO – Πιλοτικό έργο θαλάσσιας επιτήρησης στις λεκάνες της Βόρειας Θάλασσας (έχει ολοκληρωθεί)
  • BLUMASSMED - Πιλοτικό έργο ενοποίησης της θαλάσσιας επιτήρησης στη Μεσόγειο θάλασσα και τις προσβάσεις της από τον Ατλαντικό (2009-2012)

Θαλάσσιο Φόρουμ

Θαλάσσιες υποθέσεις

Ειδήσεις