Интегрирано морско наблюдение

Определение и обхват

Текст под снимка: Кипър © Lionel Flageul

Интегрираното морско наблюдение има за цел да предоставя на органите, заинтересувани или работещи в областта на морското наблюдение, средства за обмен на информация и данни. Обменът на данни ще направи наблюдението по-евтино и по-ефективно.

В момента ЕС и националните власти, отговарящи за различни аспекти на наблюдението – например граничен контрол, безопасност и сигурност, контрол на рибарството, митници, околна среда или отбрана, събират данни отделно едни от други и често не ги обменят. В резултат на това едни и същи данни могат да бъдат събрани повече от един път.

Ако се интересувате от други конкретни дейности за наблюдение, от мерки срещу пиратството или от морска безопасност и сигурност по принцип, проверете нашите препоръчани връзки.

Видеоматериали: Интегрирано морско наблюдение

Как става това на практика?

В момента Европейската комисия и страните от ЕС и ЕИП разработват съвместно обща среда за обмен на информация (CISE). Тя ще включва съществуващите системи и мрежи за наблюдение и ще дава на всички заинтересовани власти достъп до информацията, която им е необходима за изпълнение на техните задачи в морето.

Благодарение на общата среда за обмен на информация различните системи ще станат оперативно съвместими, така че данни и друга информация ще могат да бъдат обменяни лесно с помощта на нови технологии. бе приета пътна карта за разработване на общата среда за обмен на информация pdf - 5 MB [5 MB] All available translations..

Официални документи

Допълнителна информация

Проекти

Европейски морски атлас - Интегрирано морско наблюдение

  • MARSUNO – Пилотен проект за морско наблюдение в басейна на Северно море (приключен)
  • BLUMASSMED - Пилотен проект за интегриране на морското наблюдение в Средиземно море и близките до него райони на Атлантическия океан (2009-2012 г.)

Форум за морско дело

Морско дело

Новини