Den integrerade havspolitiken

Vad är det och vad ingår?

Finland © Lionel Flageul

Med integrerad havspolitik menas en politik som tar ett helhetsgrepp på havsfrågorna för att bättre samordna de olika politikområdena, framför allt när det gäller

 • frågor som inte täcks av ett enskilt sektorbaserat politikområde, som ”blå tillväxt”, dvs. ekonomisk tillväxt i olika marina näringar
 • frågor som kräver samordning av olika sektorer och aktörer, t.ex. havskunskap.

Följande övergripande områden berörs i första hand:

Den integrerade havspolitiken ska samordna, inte ersätta de specifika havspolitikområdena.

Varför behövs den integrerade havspolitiken?

 • För att man ska kunna ta hänsyn till kopplingarna mellan olika verksamheter med anknytning till havet. Beslut på ett område påverkar ofta också andra områden, vare sig det gäller sjöfart, hamnar, vindkraft, havsforskning, fiske eller turism. En vindkraftpark till havs kan exempelvis störa sjöfarten och det i sin tur påverkar hamnarna.
 • För att spara tid och pengar. Myndigheterna uppmuntras att utbyta information från olika politikområden och att samarbeta i stället för att ensamma försöka lösa olika aspekter av samma problem.
 • För att sörja för ett nära samarbete mellan de olika sektorernas och förvaltningsnivåernas beslutsfattare – nationella havsmyndigheter, regionala och lokala organ och internationella myndigheter, både i och utanför Europa. Många länder håller på att strukturera och systematisera sitt samarbete bättre.

En agenda för havssektorn – Limassolförklaringen

En agenda för tillväxt och jobb inom havssektorn pdf - 214 KB [214 KB] Alla tillgängliga språkversioner. antogs den 8 oktober 2012 av de europeiska ministrarna och EU-kommissionen vid en konferens i Limassol under det cypriotiska ordförandeskapet. Kommissionen företräddes av ordförande José Manuel Barroso (talAlla tillgängliga språkversioner.) och EU-kommissionär Maria Damanaki (talAlla tillgängliga språkversioner.). Fem år efter att EU:s integrerade havspolitik lanserades slog EU-länderna och kommissionen åter fast att en dynamisk och samordnad havspolitik främjar utvecklingen av EU:s blå ekonomi och bidrar till friska hav.

Bidrag och upphandling

EU anslår medel för att stödja den integrerade havspolitiken enligt målen i EU:s förordning 508/2014 och genom följande program:

Havspolitiken genomförs också genom

Officiella dokument

Allmänt om den integrerade havspolitiken

Den integrerade havspolitiken på nationell och internationell nivå

Mer information

Havsforumet

Havsfrågor

Nyheter

 • 29/09/2016 - World Maritime Day: The EU is working for safer and prosper seas

  Today we celebrate the World Maritime Day. With 50% of the EU population living in coastal regions, the maritime economy is of crucial importance for the EU economy as it represents 5.4 million jobs and generates more than €500 billion per year.

 • 27/09/2016 - 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference: Commissioner Vella hands over awards for best Atlantic projects

  Commissioner Karmenu Vella participated today in the 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference in Dublin, following the successful editions in Porto and Brest last year. The Commissioner reaffirmed his commitment to strengthen cooperation in the Atlantic. He expressed his appreciation for the progress made by the maritime stakeholders in the region. He also chaired the first edition of the "Atlantic project awards", rewarding the five most innovative and successful projects.

 • 27/09/2016 - EU celebrates World Tourism Day with new funding for coastal tourism

  With global competition in tourism fiercer than ever, European coastal regions have to become creative to stay ahead of the game. As Europe joins in the celebrations on this year's World Tourism Day, the EU is therefore deepening its commitment to developing tourism in our coastal and maritime regions.