Integrovaná námorná politika

Definícia a rozsah

Fínsko © Lionel Flageul

Cieľom integrovanej námornej politiky je zabezpečiť celistvý prístup k námorným záležitostiam a väčšiu koordináciu medzi jednotlivými oblasťami politiky. Zameriava sa na:

 • otázky, ktoré nespadajú pod politiku súvisiacu len s jedným odvetvím napr. tzv. modrý rast (hospodársky rast založený na rôznych námorných odvetviach);
 • otázky, ktoré si vyžadujú koordináciu rôznych odvetví a aktérov, napr. poznatky o mori.

Osobitne pokrýva tieto prierezové politiky:

Cieľom integrovanej politiky je koordinovať (nie nahrádzať) politiky o špecifických námorných odvetviach.

Aký je účel integrovanej námornej politiky?

 • Zohľadňuje vzájomné prepojenie odvetví a ľudských činností zameraných na more. Či už ide o lodnú dopravu a prístavy, veternú energiu, výskum mora, rybolov alebo cestovný ruch, rozhodnutie v jednej oblasti môže mať vplyv na všetky ostatné oblasti. Napríklad veterná farma na otvorenom mori môže nepriaznivo ovplyvniť námornú dopravu, čo môže mať zas nepriaznivý vplyv na prístavy.
 • Šetrí čas a finančné náklady tým, že sa podporuje výmena údajov o rôznych oblastiach politiky medzi jednotlivými orgánmi a uprednostňuje sa vzájomná spolupráca na jednotlivých aspektoch toho istého problému pred individuálnym konaním.
 • Prispieva k úzkej spolupráci medzi subjektmi s rozhodovacími právomocami v jednotlivých odvetviach na všetkých stupňoch verejnej správy – vnútroštátne námorné orgány, regionálne a miestne orgány a medzinárodné orgány v rámci Európy aj mimo nej. Mnohé krajiny uznávajú túto potrebu a smerujú k viac štruktúrovanej a systematickej spolupráci.

Morská a námorná agenda – Vyhlásenie z Limassolu

Morskú a námornú agendu pre rast a zamestnanosť pdf - 214 KB [214 KB] Všetky dostupné preklady. prijali 8. októbra 2012 ministri krajín EÚ zodpovední za námornú politiku a Európska komisia, ktorú zastupoval jej predseda José Manuel Barroso (prejavVšetky dostupné preklady.) a komisárka Maria Damanakiová (prejavVšetky dostupné preklady.), na konferencii organizovanej v Limassole cyperským predsedníctvom. Päť rokov po predstavení integrovanej námornej politiky EÚ členské štáty a Komisia opätovne potvrdili, že dynamický a koordinovaný prístup k námorným záležitostiam podporuje rozvoj „modrého hospodárstva“ Únie a súčasne zabezpečuje ochranu morí a oceánov.

Možnosti financovania

EÚ poskytuje finančné prostriedky na politické priority integrovanej námornej politiky ustanovené Komisiou, Radou a Európskym parlamentom v nariadení č. 1255/2011. Financie sa poskytujú prostredníctvom pracovného programu na roky 2011 a 2012 pdf - 115 KB [115 KB] Všetky dostupné preklady. s rozpočtom 40 miliónov EUR, ktorý sa čerpá najmä cez výzvy na predkladanie ponúk a výzvy na predloženie návrhov.

Oficiálne dokumenty

Integrovaná námorná politika – všeobecné informácie

Integrovaná námorná politika na národnej a medzinárodnej úrovni

Viac informácií

Námorné fórum

Námorné záležitosti

Vyhľadávanie

Prihláste sa k odberu nášho elektronického spravodajcu

Aktuality

 • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

  The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

 • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

  Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

 • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

  Supporting Services to Ocean Energy Forum