Politica maritimă integrată

Scop şi domeniu de aplicare

Finlanda© Lionel Flageul

Politica maritimă integrată (PMI) îşi propune să amelioreze eficienţa diverselor politici privind sectorul maritim printr-o mai bună coordonare. Ea vizează:

  • aspectele care nu se încadrează în sfera unei politici unisectoriale (de exemplu, „creşterea albastră” - creşterea economică bazată pe diferite sectoare maritime)
  • aspectele care necesită coordonarea acţiunilor întreprinse în diferite sectoare, de mai mulţi actori (de exemplu, cunoaşterea mediului marin).

Mai exact, acoperă următoarele politici transversale:

Obiectivul acestei politici este de a coordona, nu de a înlocui politicile vizând anumite sectoare maritime.

De ce avem nevoie de PMI?

  • Pentru a nu neglija interdependenţa dintre activităţile umane şi industriale în domeniul maritim: fiecare decizie luată într-un sector le poate afecta pe celelalte (transporturi, porturi, energie eoliană, cercetarea mediului marin, pescuit sau turism). De exemplu, instalarea de turbine eoliene poate afecta transportul maritim şi implicit activităţile portuare.
  • De asemenea, PMI permite realizarea de economii de timp şi bani prin punerea în comun a informaţiilor şi prin colaborarea în vederea soluţionării problemelor.
  • PMI poate consolida şi cooperarea dintre factorii de decizie politică - administraţiile maritime naţionale, autorităţile locale, regionale şi internaţionale din interiorul şi din afara UE. Tot mai multe ţări constată că au nevoie de această cooperare, pe care şi-o doresc mai sistematică şi mai bine structurată.

Agenda marină şi maritimă - Declaraţia de la Limassol

La data de 8 octombrie 2012, o agendă europeană privind dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă în sectoarele marin şi maritim pdf - 214 KB [214 KB] All available translations. a fost adoptată de către miniştrii europeni pentru politica maritimă şi de Comisia Europeană, reprezentată de preşedintele José Manuel Barroso (discursAll available translations.) şi comisarul Maria Damanaki (discursAll available translations.), în cadrul unei conferinţe organizate la Limassol de preşedinţia cipriotă. La cinci ani de la lansarea politicii maritime integrate a UE, statele membre şi Comisia au reafirmat faptul că o abordare dinamică şi coordonată a afacerilor maritime favorizează dezvoltarea aşa-numitei „economii albastre” a UE, asigurând în acelaşi timp sănătatea mărilor şi a oceanelor.

Oportunităţi de finanţare

UE oferă finanţare pentru priorităţile incluse în politica maritimă integrată, aşa cum au fost ele definite de Comisie, Consiliu şi Parlamentul European, în baza Regulamentului UE nr. 1255/2011. Finanţarea se realizează prin intermediul programului de lucru pentru 2011 şi 2012 pdf - 115 KB [115 KB] All available translations., care dispune de un buget de 40 de milioane de euro orientat, în special, către cereri de oferte şi cereri de propuneri.

Documente oficiale

Politica maritimă integrată - Informaţii generale

Politica maritimă integrată la nivel naţional şi internaţional

Mai multe detalii

Forumul maritim

Afaceri maritime

Căutare

Abonaţi-vă la buletinul informativ electronic

Actualitate