Geïntegreerd maritiem beleid

Definitie en toepassingsgebied

Finland © Lionel Flageul

Het geïntegreerd maritiem beleid streeft naar een meer samenhangende aanpak van maritieme zaken met meer samenwerking tussen beleidsterreinen. De aandacht gaat vooral uit naar:

  • kwesties die niet onder het beleid van één sector vallen, zoals "blauwe groei" (economische groei in verschillende maritieme sectoren tegelijk)
  • kwesties waarvoor verschillende sectoren en actoren moeten samenwerking, bijv. mariene kennis

Het gaat met name om het beleid op de volgende gebieden:

Het doel is het beleid in specifieke maritieme sectoren te coördineren, niet te vervangen.

Waarom is dat nodig?

  • We moeten rekening houden met het feit dat verschillende activiteiten van mensen en bedrijven op zee nauw met elkaar verbonden zijn. Of het nu gaat om scheepvaart en havens, windenergie, marien onderzoek, visserij of toerisme: een beslissing in het ene domein kan gevolgen hebben voor alle andere. Een windmolenpark op zee kan bijvoorbeeld de scheepvaart hinderen, waaronder op hun beurt havens te lijden hebben.
  • Om tijd en geld uit te sparen, door overheden aan te moedigen over beleidsgrenzen heen informatie uit te wisselen en samen te werken, en verschillende aspecten van een en hetzelfde probleem niet meer afzonderlijk aan te pakken.
  • Om nauwe banden te smeden tussen beleidsmakers in verschillende sectoren op alle beleidsniveaus: nationale maritieme instanties, regionale en lokale overheden en internationale instanties, zowel in Europa als daarbuiten. Veel landen beseffen dat dit nodig is en streven al naar meer gestructureerde en systematische samenwerking.

De mariene en maritieme agenda - Verklaring van Limassol

Op 8 oktober 2012 hebben de Europese ministers van maritiem beleid en de Europese Commissie een mariene en maritieme agenda voor groei en werkgelegenheid pdf - 214 KB [214 KB] Alle beschikbare vertalingen. goedgekeurd. Namens de Commissie gebeurde dit door voorzitter Jose Manuel Barroso (speechAlle beschikbare vertalingen.) en commissaris Maria Damanaki (speechAlle beschikbare vertalingen.), tijdens een conferentie in Limassol, georganiseerd door het Cypriotische voorzitterschap. Vijf jaar na de lancering van het geïntegreerde maritieme EU-beleid hebben de lidstaten en de Commissie nog eens onderstreept dat een dynamische en gecoördineerde aanpak op maritiem gebied zowel de ontwikkeling van een "blauwe economie" in de EU als de bescherming van de zeeën en oceanen ten goede komt.

Financieringsmogelijkheden

De EU heeft geld beschikbaar voor de politieke prioriteiten die de Commissie, de Raad en het Europees Parlement in Verordening 1255/2011 hebben uitgetekend voor het geïntegreerd maritiem beleid. Dat geld wordt besteed via het werkprogrammavoor 2011 en 2012 pdf - 115 KB [115 KB] Alle beschikbare vertalingen. . Het budget van zo'n 40 miljoen euro gaat voornamelijk naar aanbestedingen en oproepen tot het indienen van voorstellen.

Officiële documenten

Geïntegreerd maritiem beleid in het algemeen

Geintegreerd maritiem beleid op nationaal en internationaal niveau

Meer informatie

Maritiem Forum

Maritieme zaken

Nieuws