Integrált tengerpolitika

Fogalommeghatározás és hatály

Finnország © Lionel Flageul

Az integrált tengerpolitika célja, hogy a különböző szakpolitikai területek közötti fokozott koordináció révén egységesebb megközelítést biztosítson a tengerügyekkel kapcsolatban. Az integrált tengerpolitika az alábbiakra terjed ki:

  • az egyes ágazatalapú szakpolitikák keretébe nem illeszkedő ügyek, például a „kék növekedés” (több különböző tengerhasznosítási ágazaton alapuló gazdasági növekedés)
  • a különböző ágazatok és szereplők közötti koordinációt igénylő kérdések, például a tengerekkel kapcsolatos ismeretek

Az integrált tengerpolitika konkrétabban az alábbi horizontális politikákat foglalja magában:

Célja az egyes tengeri ágazatokkal kapcsolatos szakpolitikák összehangolása, nem pedig azok helyettesítése.

Miért van szükség rá?

  • Azért, hogy figyelembe lehessen venni a tengerekkel kapcsolatos iparágak és tevékenységek szoros kapcsolatát. Függetlenül attól, hogy a hajózásról és a kikötőkről, a szélenergiáról, a tengerkutatásról, a halászatról vagy az idegenforgalomról van-e szó, az egyik területen hozott döntések az összes többi területet érinthetik. Egy tengeri szélerőműpark kiépítése például akadályozhatja a hajózást, ami pedig hatással van a kikötőkre.
  • Időt és pénzt takaríthatunk meg, ha arra ösztönözzük az egyes szakpolitikai területeken működő hatóságokat, hogy osszák meg az adatokat egymás között, és működjenek együtt ahelyett, hogy egy adott probléma különböző vetületeivel külön-külön foglalkoznának.
  • Segít szoros együttműködést kialakítani a döntéshozók között az egyes ágazatokban és valamennyi kormányzati szinten – nemzeti tengerügyi hatóságok, valamint a regionális, helyi és nemzetközi hatóságok között, Európán belül és kívül egyaránt. Számos ország felismerte ennek szükségességét, ezért fokozatosan a strukturált és rendszerjellegű együttműködés irányába mozdul el.

Tengerészeti és tengerhasznosítási menetrend – A limassoli nyilatkozat

A tengerpolitikáért felelős európai miniszterek és az Európai Bizottság – amelyet José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke (beszédRendelkezésre álló fordítások.) és Maria Damanaki tengerügyi és halászati biztos (beszédRendelkezésre álló fordítások.) képviselt – október 8-án a limassoli konferencián elfogadták a növekedést és foglalkoztatást célzó tengerészeti és tengerhasznosítási menetrendet pdf - 214 KB [214 KB] Rendelkezésre álló fordítások.. Öt évvel az EU integrált tengerpolitikájának elindítását követően a tagállamok és a Bizottság ezáltal újból megerősítették, hogy a tengerügyek terén alkalmazott dinamikus és összehangolt megközelítéssel további fejlődésnek indulhat az EU-ban az úgynevezett „kék gazdaság”, és egyúttal megőrizhető a tengerek és óceánok jó állapota.

Forrásszerzési lehetőségek

Az EU pénzeszközöket biztosít az integrált tengerpolitika politikai prioritásainak, amint azt a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament az 1255/2011/EU rendeletben rögzíti. A finanszírozás a 2011. és 2012. évi munkaprogramon pdf - 115 KB [115 KB] Rendelkezésre álló fordítások. keresztül történik. A program 40 millió eurós költségvetésének nagy részét ajánlati és pályázati felhívásokra lehet fordítani.

Hivatalos dokumentumok

Az integrált tengerpolitikáról általánosságban

Az integrált tengerpolitika nemzeti és nemzetközi szinten

További információk

Tengerügyi fórum

Tengerügy

Hírek