Integreeritud merenduspoliitika

Määratlus ja reguleerimisala

Soome © Lionel Flageul

Integreeritud merenduspoliitika ülesanne on pakkuda ühtlustatumat lähenemisviisi merendusküsimustele. Sellega kaasneb suurem koordineerimine erinevate poliitikavaldkondade vahel. Integreeritud merenduspoliitika raames keskendutakse:

 • küsimustele, mis ei kuulu ühtse sektoripõhise poliitika alla, nt sinine majanduskasv (erinevatele merendussektoritele tuginev majanduskasv);
 • küsimustele, mille puhul on vaja eri sektorite ja tegurite vahelist koordineerimist, nt merealased teadmised.

Eelkõige hõlmab see järgmisi valdkondadevahelisi poliitikasuundi:

Selle eesmärk on mitte asendada, vaid koordineerida konkreetseid merendussektoreid käsitlevaid poliitikasuundi.

Milleks me seda vajame?

 • Selleks et võtta arvesse meredele keskendunud erinevate tööstusharude ja inimtegevuse omavahelist seotust. Ühes valdkonnas, olgu see siis laevandus ja sadamad, tuuleenergia, mereuuringud, kalandus või turism, tehtud otsus võib mõjutada kõiki teisi. Näiteks võib avamere tuulikupark takistada laevandust, mis omakorda mõjutab sadamaid.
 • Selleks et säästa aega ja raha, julgustades ametiasutusi jagama andmeid erinevate poliitikavaldkondade vahel ning tegema koostööd, selle asemel et töötada eraldi sama probleemi eri aspektidega.
 • Selleks et tihendada koostööd otsusetegijate vahel eri sektorites ja kõigil valitsustasanditel – riiklikud merendusasutused, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused ning rahvusvahelised asutused nii Euroopas, kui ka väljaspool seda. Paljud riigid tunnustavad asjaomast vajadust ning liiguvad struktureerituma ja süstemaatilisema koostöö suunas.

Mere- ja merendusalane tegevuskava – Limassoli avaldus

Mere- ja merendusalase tegevuskava majanduskasvu ja töökohtade heaks pdf - 214 KB [214 KB] Kõik kättesaadavad tõlked. võtsid merenduspoliitika eest vastutavad Euroopa Liidu liikmesriikide ministrid ning Euroopa Komisjon, mida esindasid president José Manuel Barroso (kõneKõik kättesaadavad tõlked.) ja volinik Maria Damanaki (kõneKõik kättesaadavad tõlked.), vastu 8. oktoobril 2012 Limassolis toimunud konverentsil, mille korraldajaks oli ELi Nõukogu eesistujariik Küpros. Viis aastat pärast ELi integreeritud merenduspoliitika kehtestamist kinnitasid liikmesriigid ning komisjon, et dünaamiline ja kooskõlastatud lähenemisviis merendusasjadele soodustab ELi sinist majanduskasvu, tagades samas merede ja ookeanide hea seisukorra.

Rahastamisvõimalused

EL rahastab integreeritud merenduspoliitika poliitilisi prioriteete, mille komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament on määruses 1255/2011 esile tõstnud. Seega toimub rahastamine 2011. ja 2012. aasta tööprogrammi pdf - 115 KB [115 KB] Kõik kättesaadavad tõlked. kaudu, mille eelarveks on 40 miljonit eurot. Asjaomane raha eraldatakse eelkõige pakkumiskutsetele ja konkursikutsetele.

Ametlikud dokumendid

Üldine integreeritud merenduspoliitika

Integreeritud merenduspoliitika riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil

Täiendav teave

Merendusfoorum

Merendus

Uudised

 • 30/03/2015 - Revealing Europe's hidden landscape

  The Commission is advancing in achieving its marine knowledge objectives with the release of a new digital map of Europe's seabed topography with a higher resolution than had previously been publicly available; about 230 metres compared to 1 kilometre before the launch of the European Marine Observation and Data Network (EMODnet).

 • 26/03/2015 - Baltic Sea Conference

  Speech by Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries at the Baltic Sea Conference – Kiel, Germany, 26 March 2015

 • 25/03/2015 - Safe Seas: can an Integrated Maritime Surveillance be achieved by the EU?

  Speech by Lowri Evans at the European Economic and Social Committee Conference, Brussels, 24 March 2015