Integrovaná námořní politika

Definice a oblast působnosti

Finsko © Lionel Flageul

Integrovaná námořní politika usiluje o komplexnější přístup k námořní problematice, v jehož rámci se tvorba politiky v jednotlivých oblastech více koordinuje. Zaměřuje se na:

  • otázky, které přesahují rámec politiky jednoho odvětví, např. „modrý růst“ (hospodářský růst vycházející z různých námořních odvětví)
  • otázky, jež vyžadují kooordinaci různých odvětví a stran, např. znalosti v námořní oblasti

Konkrétně se vztahuje na tyto průřezové politiky:

Cílem je politiky jednotlivých námořních odvětví koordinovat, nikoli je nahradit.

Proč integrovanou politiku potřebujeme?

  • Jednotlivá námořní odvětví a veškerá činnost člověka na moři obecně na sobě vzájemně závisejí. To je potřeba náležitě vzít v úvahu. Rozhodnutí v jedné oblasti, ať už jde o dopravu a přístavy, nebo větrné elektrárny, výzkum moří, rybolov či cestovní ruch, může ovlivnit situaci ve všech ostatních odvětvích. Provoz větrné elektrárny na otevřeném moři může narušit námořní dopravu, což bude mít zase dopad na přístavy atd.
  • Pokud budeme povzbuzovat příslušné orgány k tomu, aby sdílely údaje, které se týkají různých politik, a aby místo samostatného řešení dílčích aspektů téhož problému na tomto řešení spolupracovaly, ušetří se čas i peníze.
  • Je potřeba, aby tvůrci politik různých odvětví a různých úrovní správy (vnitrostátní námořní orgány, regionální a místní úřady a mezinárodní orgány v Evropě i mimo ni) intenzivně spolupracovali. Mnoho zemí již tuto potřebu uznává a směřuje ke strukturovanějším a systematičtějším formám spolupráce.

Agenda pro mořskou a námořní oblast – Limassolské prohlášení

Ministři pro námořní politiku evropských zemí a Evropská komise, již zastupovali předseda José Manuel Barroso (projevVšechny dostupné překlady.) a komisařka Maria Damanaki (projevVšechny dostupné překlady.), přijali 8. října na konferenci v Limassolu pořádané kyperským předsednictvím evropskou agendu pro růst a zaměstnanost v mořském a námořním odvětví pdf - 214 KB [214 KB] Všechny dostupné překlady.. Pět let po zahájení integrované námořní politiky EU členské státy a Komise potvrdily, že dynamický a koordinovaný přístup k námořním záležitostem posiluje rozvoj „modré ekonomiky“ EU a zajišťuje dobrý stav moří a oceánů.

Možnosti financování

EU poskytuje finanční prostředky na realizaci politických priorit integrované námořní politiky, které určila Komise, Rada a Evropský parlament v nařízení č. 1255/2011. Finanční prostředky se uvolňují za pomoci pracovního programu na rok 2011 a 2012 s rozpočtem 40 milionů eur, který se používá především na výběrová řízení a výzvy k předkládání návrhů pdf - 115 KB [115 KB] Všechny dostupné překlady..

Oficiální dokumenty

Integrovaná námořní politika obecně

Integrovaná námořní politika na vnitrostátní a mezinárodní úrovni

Další informace

Námořní fórum

Námořní záležitosti

Vyhledávání

Aktuality