Интегрирана морска политика

Определение и обхват

Финландия © Lionel Flageul

Целта на интегрираната морска политика е да гарантира по-последователен подход към морските въпроси, като се подобри координацията между различни области на политиката. Тя е насочена към:

 • въпроси, които не попадат в рамките на политика само за един сектор, например „син растеж“ (икономически растеж, основан на различни сектори на морското дело),
 • въпроси, изискващи координиране на различни сектори и действащи лица, например в областта на познанията за морската среда.

По-конкретно тя обхваща следните междусекторни политики:

Тя има за цел координация, а не замяна на политиките за конкретни морски сектори.

Защо е необходима интегрираната морска политика?

 • За да се вземе предвид взаимосвързаността на промишлеността и човешките дейности, свързани с морето. Независимо дали става дума за морски транспорт и пристанища, вятърна енергия, морски изследвания, рибарство или туризъм, решение в една от тези области може да засегне останалите. Така например ветроенергиен парк в морето може да предизвика нарушения в морския транспорт, което на свой ред ще засегне пристанищата.
 • За да се спестят пари и време, като се насърчават властите да обменят данни за различни области на политиката и да си сътрудничат, вместо да работят отделно по различни аспекти на един и същ проблем.
 • За да се изгради тясно сътрудничество между вземащите решения в различните сектори на всички управленски равнища – национални морски органи, регионални, местни и международни органи както във, така и извън Европа. Много страни признават тази необходимост и се стремят към по-структурирано и систематично сътрудничество.

Програма за морския сектор и морското корабоплаване – Декларация от Лимасол

Програмата за растеж и работни места за морския сектор и морското корабоплаване pdf - 214 KB [214 KB] All available translations. бе приета на 8 октомври 2012 г. от министрите от ЕС, отговарящи за морската политика, и Европейската комисия, представлявана от своя председател Жозе Мануел Барозу (речAll available translations.) и комисар Мария Даманаки (речAll available translations.) на организирана от кипърското председателство конференция в Лимасол. Пет години след като бе положено началото на интегрираната морска политика на ЕС, държавите членки и Комисията отново потвърдиха, че динамичният и координиран подход към морското дело се отразява положително върху развитието на „синята икономика“ на ЕС, като същевременно се гарантира доброто състояние на моретата и океаните.

Възможности за финансиране

ЕС предоставя финансиране за изпълнение на политическите приоритети на интегрираната морска политика, определени от Комисията, Съвета и Европейския парламент в Регламент № 508/2014. Финансирането се извършва чрез:

Освен това морската политика се изпълнява чрез:

Официални документи

Интегрираната морска политика

Интегрирана морска политика на национално и международно равнище

Допълнителна информация

Морски форум

Морско дело

Новини

 • 27/09/2016 - 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference: Commissioner Vella hands over awards for best Atlantic projects

  Commissioner Karmenu Vella participated today in the 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference in Dublin, following the successful editions in Porto and Brest last year. The Commissioner reaffirmed his commitment to strengthen cooperation in the Atlantic. He expressed his appreciation for the progress made by the maritime stakeholders in the region. He also chaired the first edition of the "Atlantic project awards", rewarding the five most innovative and successful projects.

 • 27/09/2016 - EU celebrates World Tourism Day with new funding for coastal tourism

  With global competition in tourism fiercer than ever, European coastal regions have to become creative to stay ahead of the game. As Europe joins in the celebrations on this year's World Tourism Day, the EU is therefore deepening its commitment to developing tourism in our coastal and maritime regions.

 • 22/09/2016 - European Coast Guard Function Forum meets in London

  The eighth plenary session of the European Coast Guard Function Forum (ECGFF) is taking place in London on 20-22 September.