Интегрирана морска политика

Определение и обхват

Финландия © Lionel Flageul

Целта на интегрираната морска политика е да гарантира по-последователен подход към морските въпроси, като се подобри координацията между различни области на политиката. Тя е насочена към:

  • въпроси, които не попадат в рамките на политика само за един сектор, например „син растеж“ (икономически растеж, основан на различни сектори на морското дело),
  • въпроси, изискващи координиране на различни сектори и действащи лица, например в областта на познанията за морската среда.

По-конкретно тя обхваща следните междусекторни политики:

Тя се стреми да координира, а не да замени политиките за конкретни сектори на морското дело.

Защо е необходима интегрираната морска политика?

  • За да се вземе предвид взаимосвързаността на промишлеността и човешките дейности, свързани с морето. Независимо дали става дума за морски транспорт и пристанища, вятърна енергия, морски изследвания, рибарство или туризъм, решението в една от тези области може да засегне останалите. Така например офшорна вятърна ферма може да предизвика нарушения в морския транспорт, което на свой ред ще засегне пристанищата.
  • За да се спестят пари и време, като се насърчават властите да обменят данни за различни области на политиката и да си сътрудничат, вместо да работят отделно по различни аспекти на един и същ проблем.
  • За изграждане на тясно сътрудничество между вземащите решения в различни сектори на всички управленски равнища – национални морски власти, регионални, местни и международни власти – както във, така и извън Европа. Много страни признават тази необходимост и се стремят към по-структурирано и систематично сътрудничество.

Програма за морския сектор и сектора на мореплаването - Декларацията от Лимасол

Програмата за растеж и заетост в морския сектор и сектора на мореплаването pdf - 214 KB [214 KB] All available translations. бе приета на 8 октомври 2012 г. от министрите от ЕС, отговарящи за морската политика, и Европейската комисия, представлявана от своя председател Жозе Мануел Барозу (речAll available translations.) и комисар Мария Даманаки (речAll available translations.) на организирана от кипърското председателство в Лимасол конференция. Пет години след като бе положено началото на интегрираната морска политика на ЕС, държавите членки и Комисията отново потвърдиха, че динамичният и координиран подход към морското дело се отразява положително върху развитието на „синята икономика“ на ЕС, като същевременно се гарантира доброто състояние на моретата и океаните.

Възможности за финансиране

ЕС предоставя финансиране за политическите приоритети на интегрираната морска политика, определени от Комисията, Съвета и Европейския парламент в Регламент 1255/2011. Финансирането се извършва чрез работната програма за 2011 г. и 2012 г. pdf - 115 KB [115 KB] All available translations., която разполага с бюджет от 40 млн. евро главно за покани за участия в търгове и покани за представяне на предложения.

Официални документи

Интегрираната морска политика

Интегрирана морска политика на национално и международно равнище

Допълнителна информация

Форум за морско дело

Морско дело

Новини