Интегрирана морска политика

Определение и обхват

Финландия © Lionel Flageul

Целта на интегрираната морска политика е да гарантира по-последователен подход към морските въпроси, като се подобри координацията между различни области на политиката. Тя е насочена към:

 • въпроси, които не попадат в рамките на политика само за един сектор, например „син растеж“ (икономически растеж, основан на различни сектори на морското дело),
 • въпроси, изискващи координиране на различни сектори и действащи лица, например в областта на познанията за морската среда.

По-конкретно тя обхваща следните междусекторни политики:

Тя има за цел координация, а не замяна на политиките за конкретни морски сектори.

Защо е необходима интегрираната морска политика?

 • За да се вземе предвид взаимосвързаността на промишлеността и човешките дейности, свързани с морето. Независимо дали става дума за морски транспорт и пристанища, вятърна енергия, морски изследвания, рибарство или туризъм, решение в една от тези области може да засегне останалите. Така например ветроенергиен парк в морето може да предизвика нарушения в морския транспорт, което на свой ред ще засегне пристанищата.
 • За да се спестят пари и време, като се насърчават властите да обменят данни за различни области на политиката и да си сътрудничат, вместо да работят отделно по различни аспекти на един и същ проблем.
 • За да се изгради тясно сътрудничество между вземащите решения в различните сектори на всички управленски равнища – национални морски органи, регионални, местни и международни органи както във, така и извън Европа. Много страни признават тази необходимост и се стремят към по-структурирано и систематично сътрудничество.

Програма за морския сектор и морското корабоплаване – Декларация от Лимасол

Програмата за растеж и работни места за морския сектор и морското корабоплаване pdf - 214 KB [214 KB] All available translations. бе приета на 8 октомври 2012 г. от министрите от ЕС, отговарящи за морската политика, и Европейската комисия, представлявана от своя председател Жозе Мануел Барозу (речAll available translations.) и комисар Мария Даманаки (речAll available translations.) на организирана от кипърското председателство конференция в Лимасол. Пет години след като бе положено началото на интегрираната морска политика на ЕС, държавите членки и Комисията отново потвърдиха, че динамичният и координиран подход към морското дело се отразява положително върху развитието на „синята икономика“ на ЕС, като същевременно се гарантира доброто състояние на моретата и океаните.

Възможности за финансиране

ЕС предоставя финансиране за изпълнение на политическите приоритети на интегрираната морска политика, определени от Комисията, Съвета и Европейския парламент в Регламент № 508/2014. Финансирането се извършва чрез:

Освен това морската политика се изпълнява чрез:

Официални документи

Интегрираната морска политика

Интегрирана морска политика на национално и международно равнище

Допълнителна информация

Морски форум

Морско дело

Новини

 • 29/04/2016 - European Maritime and Fisheries Fund launches in Romania

  Romania has officially kick-started funding under the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period up to 2020. The launch of the Fisheries and Maritime Affairs Operational Programme 2014-2020 (POPAM) took place on 21 April in the city of Tulcea in the Danube delta.

 • 29/04/2016 - A summit for the Mediterranean

  Commissioner Karmenu Vella was invited to deliver a speech at the “Mediterranean Leadership Summit” organized by the Economist in Malta on 28 and 29 April 2016. The conference comes at a time when the countries of the Mediterranean Sea are called upon to share their vision for stability, growth and competitiveness in the region.

 • 28/04/2016 - Conference on the blue economy of the Black Sea, Odessa, Ukraine

  Registration is now open