Интегрирана морска политика

Определение и обхват

Финландия © Lionel Flageul

Целта на интегрираната морска политика е да гарантира по-последователен подход към морските въпроси, като се подобри координацията между различни области на политиката. Тя е насочена към:

 • въпроси, които не попадат в рамките на политика само за един сектор, например „син растеж“ (икономически растеж, основан на различни сектори на морското дело),
 • въпроси, изискващи координиране на различни сектори и действащи лица, например в областта на познанията за морската среда.

По-конкретно тя обхваща следните междусекторни политики:

Тя се стреми да координира, а не да замени политиките за конкретни сектори на морското дело.

Защо е необходима интегрираната морска политика?

 • За да се вземе предвид взаимосвързаността на промишлеността и човешките дейности, свързани с морето. Независимо дали става дума за морски транспорт и пристанища, вятърна енергия, морски изследвания, рибарство или туризъм, решението в една от тези области може да засегне останалите. Така например офшорна вятърна ферма може да предизвика нарушения в морския транспорт, което на свой ред ще засегне пристанищата.
 • За да се спестят пари и време, като се насърчават властите да обменят данни за различни области на политиката и да си сътрудничат, вместо да работят отделно по различни аспекти на един и същ проблем.
 • За изграждане на тясно сътрудничество между вземащите решения в различни сектори на всички управленски равнища – национални морски власти, регионални, местни и международни власти – както във, така и извън Европа. Много страни признават тази необходимост и се стремят към по-структурирано и систематично сътрудничество.

Програма за морския сектор и сектора на мореплаването - Декларацията от Лимасол

Програмата за растеж и заетост в морския сектор и сектора на мореплаването pdf - 214 KB [214 KB] All available translations. бе приета на 8 октомври 2012 г. от министрите от ЕС, отговарящи за морската политика, и Европейската комисия, представлявана от своя председател Жозе Мануел Барозу (речAll available translations.) и комисар Мария Даманаки (речAll available translations.) на организирана от кипърското председателство в Лимасол конференция. Пет години след като бе положено началото на интегрираната морска политика на ЕС, държавите членки и Комисията отново потвърдиха, че динамичният и координиран подход към морското дело се отразява положително върху развитието на „синята икономика“ на ЕС, като същевременно се гарантира доброто състояние на моретата и океаните.

Възможности за финансиране

ЕС предоставя финансиране за политическите приоритети на интегрираната морска политика, определени от Комисията, Съвета и Европейския парламент в Регламент 1255/2011. Финансирането се извършва чрез работната програма за 2011 г. и 2012 г. pdf - 115 KB [115 KB] All available translations., която разполага с бюджет от 40 млн. евро главно за покани за участия в търгове и покани за представяне на предложения.

Официални документи

Интегрираната морска политика

Интегрирана морска политика на национално и международно равнище

Допълнителна информация

Форум за морско дело

Морско дело

Търсене

Абонирайте се за нашия електронен бюлетин

Новини

 • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

  The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

 • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

  Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

 • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

  Supporting Services to Ocean Energy Forum