Kust- och havsturism
Cypern © iStockphoto.com/mpalis

Europas kuster kombinerar ett rikt kulturarv och starka traditioner med olika typer av landskap och naturreservat, vilket gör kust- och havsturismen till en viktig turistnäring. Branschen sysselsätter över 2,36 miljoner människor och står för 1,1 procent av den totala sysselsättningen i EU. Hela 51 procent av Europas hotellbäddar finns i regioner vid havet.

I EU:s strategi för blå tillväxt har kust- och havsturismen pekats ut som ett viktigt område som kan främja ett smart, hållbart och inkluderande Europa. Turismen är den största marina sektorn sett till bruttoförädlingsvärde och sysselsättning och väntas öka med 2–3 procent till 2020, enligt studien om blå tillväxt pdf - 3 MB [3 MB] Alla tillgängliga språkversioner.. Enbart kryssningsturismen kommer att skapa 100 000 nya jobb fram till 2020 jämfört med 2011, då den stod för 150 000 jobb och en direkt omsättning på 14,5 miljarder euro.

EU-kommissionen kommer under 2013 att lägga fram ett meddelande om utmaningar och möjligheter för havs- och kustturismen i EU. För att få in synpunkter har man hållit ett offentligt samråd och resultaten presenterades vid Europeiska turismdagen 2012. Kust- och havsturismen var också ett huvudtema för Havets dag 2013.

Mer information

Evenemang

Havsfrågor

Nyheter

  • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

    The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

    Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum