Kust- och havsturism
Cypern © iStockphoto.com/mpalis

Europas många vackra kuster är ett populärt resmål för semesterfirare och kust- och havsturismen är därför en viktig turistnäring. Branschen sysselsätter över 3,2 miljoner människor, genererar totalt 183 miljarder euro i bruttoförädlingsvärde och står för över en tredjedel av havsekonomin. Drygt hälften av alla hotellbäddar i EU finns i kustområdena.

I EU:s strategi för blå tillväxt pekas kust- och havsturismen ut som ett viktigt område för att främja smart och hållbar tillväxt för alla. Turismen är den största marina sektorn sett till bruttoförädlingsvärde och sysselsättning och väntas öka med 2–3 procent till 2020, enligt studien om blå tillväxt pdf - 3 MB [3 MB] Alla tillgängliga språkversioner.. Enbart kryssningsbranschen stod under 2012 för 330 000 jobb och en direkt omsättning på 15,5 miljarder euro och branschen väntas växa.

Kust- och havsturism var också huvudtemat på Havets dag 2013. Då presenterades bland annat resultaten av ett samråd om kust- och havsturismen. Samrådet bidrog till kommissionens meddelande från den 20 februari 2014 om en europeisk strategi för ökad tillväxt och sysselsättning inom kust- och havsturism pdf - 99 KB [99 KB] Alla tillgängliga språkversioner., som kan bli en viktig framtidssektor.

Kommissionen har ringat in 14 åtgärder som kan hjälpa sektorn att växa på ett hållbart sätt och ytterligare främja EU:s kustområden. Kommissionen vill bl.a. ta fram en handledning på nätet för hur man söker bidrag, stödja partnerskap och nätverk mellan olika länder och regioner och bidra till smart specialisering inom kust- och havsturismen. Åtgärderna ska genomföras i samarbete med EU-länderna, regionala och lokala myndigheter och näringslivet. Läs mer i våra frågor och svar om den europeiska strategin för kust- och havsturism.

Officiella dokument

Meddelande: En europeisk strategi för ökad tillväxt och sysselsättning inom kust- och havsturism pdf - 99 KB [99 KB] Alla tillgängliga språkversioner.

Högnivåkonferens om kust- och havsturism och blå tillväxt i Aten, 10 mars 2014

Kommissionär Maria Damanaki och EU-kommissionens vice ordförande Antonio Tajani presenterade meddelandet om kust- och havsturism från den 20 februari 2014. Det hölls också ett företagsevenemang där grekiska och internationella företag kunde knyta kontakter och diskutera partnerskap och investeringar i Grekland.

Läs mer

Mer information

Evenemang

Havsfrågor

Nyheter

  • 30/03/2015 - Revealing Europe's hidden landscape

    The Commission is advancing in achieving its marine knowledge objectives with the release of a new digital map of Europe's seabed topography with a higher resolution than had previously been publicly available; about 230 metres compared to 1 kilometre before the launch of the European Marine Observation and Data Network (EMODnet).

  • 26/03/2015 - Baltic Sea Conference

    Speech by Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries at the Baltic Sea Conference – Kiel, Germany, 26 March 2015

  • 25/03/2015 - Safe Seas: can an Integrated Maritime Surveillance be achieved by the EU?

    Speech by Lowri Evans at the European Economic and Social Committee Conference, Brussels, 24 March 2015