Obalni in pomorski turizem
Ciper © iStockphoto.com/mpalis

Na evropskih obalah se bogata pomorska dediščina in tradicija povezujeta s krajinsko pestrostjo in naravnimi pristani. Obalni in pomorski turizem sta tako pomemben turistični sektor, v katerem je zaposlenih več kot 2,36 milijona ljudi oziroma 1,1 % vseh zaposlenih v EU. V obalnih krajih je zgoščenih kar 51 % vseh evropskih hotelskih zmogljivosti.

Tudi strategija EU za modro gospodarsko rast vidi v obalnem in pomorskem turizmu izjemen potencial za pametno, trajnostno in vključujočo gospodarsko rast v Evropi. Turizem je najpomembnejši pomorski sektor, tako po bruto dodani vrednosti kot po zaposlenosti, in naj bi se po ocenah študije o modri gospodarski rasti pdf - 3 MB [3 MB] Vsi razpoložljivi prevodi. do leta 2020 povečal za 2–3 %. Samo v ladijskem turizmu naj bi do leta 2020 nastalo 100 000 novih delovnih mest v primerjavi z letom 2011, ko jih je bilo 150 000 in je neposredno ustvarjen promet znašal 14,5 milijarde evrov.

Evropska komisija bo do konca leta 2013 predstavila sporočilo Izzivi in priložnosti za pomorski in obalni turizem v EU. Sporočilo bo temeljilo na javnem posvetovanju, ki so ga pripravili v ta namen, njegove rezultate pa so predstavili na evropskem dnevu turizma leta 2012. Obalni in pomorski turizem je bil tudi med osrednjimi temami evropskega dneva pomorstva leta 2013.

Več informacij

Zadnji dogodki

Pomorske zadeve

Iskanje

Novice