Pobrežný a námorný cestovný ruch

Cyprus © iStockphoto.com/mpalis

Európske pobrežia predstavujú spojenie bohatého námorného dedičstva a tradície s rôznorodou scenériou a prírodnými zákutiami, vďaka čomu je pobrežný a námorný cestovný ruch dôležitým odvetvím cestovného ruchu. Zamestnáva vyše 2,36 milióna ľudí a predstavuje 1,1 % celkovej zamestnanosti v EÚ. Až 51 % lôžkovej kapacity hotelov v celej Európe je sústredených do prímorských regiónov.

Pobrežný a námorný cestovný ruch bol v rámci stratégie EÚ Modrý rast identifikovaný ako oblasť s osobitným potenciálom na podporu inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európy. Ide o najväčšie námorné odvetvie z hľadiska hrubej pridanej hodnoty a zamestnanosti a podľa štúdie o modrom raste pdf - 3 MB [3 MB] Všetky dostupné preklady. sa očakáva jeho nárast o 2 až 3 % do roku 2020. Samotný cestovný ruch v oblasti plavieb na výletných lodiach vytvorí 100 000 nových pracovných miest do roku 2020 v porovnaní s rokom 2011, kedy ich vzniklo 150 000 a priamy obrat dosiahol 14,5 miliardy EUR.

Komisia predloží oznámenie o „Výzvach a príležitostiach pre námorný a pobrežný cestovný ruch v EÚ“ do konca roku 2013. Výsledky verejnej konzultácie, ktorá bola podkladom na prípravu tohto oznámenia, boli predstavené počas Európskeho dňa cestovného ruchu 2012. Pobrežný a námorný cestovný ruch bol takisto jednou z hlavných tém Európskeho námorného dňa 2013.

Ďalšie informácie

Nedávne podujatia

Námorné záležitosti

Vyhľadávanie

Prihláste sa k odberu nášho elektronického spravodajcu

Aktuality