Pobrežný a námorný cestovný ruch
Cyprus © iStockphoto.com/mpalis

Mimoriadna krása, kultúrne bohatstvo a obrovská rozmanitosť pobrežných oblastí EÚ z nich urobili obľúbenú destináciu mnohých dovolenkárov z Európy a zo zahraničia. Z pobrežného a námorného cestovného ruchu sa tak stalo dôležité odvetvie. Toto odvetvie zamestnáva vyše 3,2 milióna ľudí, vytvára hrubú pridanú hodnotu v sume 183 miliárd EUR a predstavuje viac ako tretinu námorného hospodárstva. Až 51 % lôžkovej kapacity hotelov v celej Európe je sústredených do prímorských regiónov.

Pobrežný a námorný cestovný ruch bol v rámci stratégie EÚ Modrý rast identifikovaný ako oblasť s osobitným potenciálom na podporu inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európy. Ide o najväčšie námorné odvetvie z hľadiska hrubej pridanej hodnoty a zamestnanosti a podľa štúdie o modrom raste pdf - 3 MB [3 MB] Všetky dostupné preklady. sa očakáva jeho nárast o 2 až 3 % do roku 2020. Samotné odvetvie výletných lodí v roku 2012 predstavovalo 330 000 pracovných miest a priamy obrat vo výške 15,5 miliardy EUR, pričom sa očakáva, že bude rásť.

Európsky námorný deň 2013 sa zameral na pobrežný a námorný cestovný ruch a znamenal príležitosť predstaviť výsledky verejnej konzultácie, ktorej cieľom je pripraviť oznámenie o pobrežnom a námornom cestovnom ruchu. Európska komisia 20. februára 2014 prijala oznámenie pdf - 99 KB [99 KB] Všetky dostupné preklady. o „Európskej stratégii posilnenia rastu a zamestnanosti v odvetví pobrežného a námorného cestovného ruchu“ a predstavila novú stratégiu na podporu pobrežného a cestovného ruchu v Európe s cieľom uvoľniť potenciál tohto perspektívneho odvetvia.

Komisia určila 14 opatrení, ktoré môžu pomôcť odvetviu zabezpečiť udržateľný rast a poskytnúť ďalší impulz pobrežným regiónom Európy. Napríklad navrhuje vytvoriť online príručku o hlavných možnostiach financovania, ktoré sú k dispozícii pre toto odvetvie, a podporiť rozvoj nadnárodných a medziregionálnych partnerstiev, sietí, klastrov a stratégií inteligentnej špecializácie v oblasti pobrežného a námorného cestovného ruchu. Komisia bude spolupracovať na vykonávaní týchto opatrení s členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, ako aj s priemyslom. Viac informácií nájdete v ozname Otázky a odpovede týkajúce sa európskej stratégie v oblasti pobrežného a námorného cestovného ruchu.

V súlade s opatrením č. 14 Európskej stratégie posilnenia rastu a zamestnanosti v odvetví pobrežného a námorného cestovného ruchu (COM 2014 86) Európska komisia uverejnila prílohu k Príručke o financovaní odvetvia cestovného ruchu z prostriedkov EÚ pdf - 672 KB [672 KB] Všetky dostupné preklady., v ktorej sa zameriava na projekty týkajúce sa pobrežného a námorného cestovného ruchu. Cieľom tejto iniciatívy je poskytnúť aktérom informácie o projektoch, ktorým boli pridelené finančné prostriedky EÚ a ukázať im možnosti, ako požiadať o finančnú pomoc na rozvoj udržateľných a inovatívnych projektov cestovného ruchu v pobrežných oblastiach.

Oficiálne dokumenty

Oznámenie: Európska stratégia posilnenia rastu a zamestnanosti v odvetví pobrežného a námorného cestovného ruchu pdf - 99 KB [99 KB] Všetky dostupné preklady.

Ďalšie informácie

Podujatia

Námorné záležitosti

Aktuality

  • 27/09/2016 - 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference: Commissioner Vella hands over awards for best Atlantic projects

    Commissioner Karmenu Vella participated today in the 3rd Atlantic Stakeholder Platform Conference in Dublin, following the successful editions in Porto and Brest last year. The Commissioner reaffirmed his commitment to strengthen cooperation in the Atlantic. He expressed his appreciation for the progress made by the maritime stakeholders in the region. He also chaired the first edition of the "Atlantic project awards", rewarding the five most innovative and successful projects.

  • 27/09/2016 - EU celebrates World Tourism Day with new funding for coastal tourism

    With global competition in tourism fiercer than ever, European coastal regions have to become creative to stay ahead of the game. As Europe joins in the celebrations on this year's World Tourism Day, the EU is therefore deepening its commitment to developing tourism in our coastal and maritime regions.

  • 22/09/2016 - European Coast Guard Function Forum meets in London

    The eighth plenary session of the European Coast Guard Function Forum (ECGFF) is taking place in London on 20-22 September.