Turystyka przybrzeżna i morska
Cypr © iStockphoto.com/mpalis

Niezwykłe piękno, bogactwo kulturowe i różnorodność obszarów przybrzeżnych UE sprawiają, że stały się one popularnym miejscem wypoczynku wielu turystów z Europy i z całego świata. Turystyka przybrzeżna i morska jest ważnym elementem przemysłu turystycznego. Sektor ten zatrudnia prawie 3,2 mln ludzi, wytwarza w sumie 183 mld euro wartości dodanej brutto i stanowi ponad jedną trzecią gospodarki morskiej. Aż 51 proc. miejsc noclegowych w całej Europie znajduje się w regionach przybrzeżnych.

W ramach unijnej strategii „niebieskiego wzrostu” sektor turystyki morskiej i nadmorskiej określono jako obszar o szczególnym potencjale, jeśli chodzi o wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jest to największy sektor gospodarki morskiej pod względem wartości dodanej brutto i stopy zatrudnienia, który wedługanalizy niebieskiego wzrostu pdf - 3 MB [3 MB] Wszystkie dostępne tłumaczenia. powinien wzrosnąć do 2020 r. o 2-3 proc. W 2012 r. same rejsy wycieczkowe przyniosły bezpośredni obrót w wysokości 15,5 mld euro i dały zatrudnienie 330 tys. osób. Przewiduje się dalszy wzrost turystyki rejsowej.

Turystyka przybrzeżna i morska była również głównym tematem Europejskiego Dnia Morza w 2013 r. Z tej okazji przedstawiono wyniki konsultacji publicznych w sprawie turystyki przybrzeżnej i morskiej, które zorganizowano w celu opracowania komunikatu na ten temat. 20 lutego 2014 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat pdf - 99 KB [99 KB] Wszystkie dostępne tłumaczenia. pt.: „Europejska strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzeżnej i morskiej”, w którym zaprezentowano nową strategię wspierania turystyki przybrzeżnej i morskiej w Europie w celu uwolnienia potencjału tego obiecującego sektora.

Komisja określiła 14 działań, które mają pomóc w zapewnieniu zrównoważonego wzrostu sektora i będą stanowić dodatkowy impuls dla rozwoju europejskich regionów przybrzeżnych. Komisja zaproponowała na przykład, że może opracować internetowy przewodnik dotyczący głównych możliwości finansowania dostępnych dla tego sektora, a także że będzie wspierać rozwój międzynarodowych i międzyregionalnych partnerstw, sieci współpracy, klastrów oraz strategii inteligentnej specjalizacji w sektorze turystyki przybrzeżnej i morskiej. Aby wdrożyć te działania, Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz przedstawicielami przemysłu. Więcej informacji można znaleźć w pytaniach i odpowiedziach na temat europejskiej strategii na rzecz turystyki przybrzeżnej i morskiej.

Oficjalne dokumenty

Komunikat: Europejska strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzeżnej i morskiej pdf - 99 KB [99 KB] Wszystkie dostępne tłumaczenia.

Konferencja wysokiego szczebla w sprawie turystyki przybrzeżnej i morskiej oraz niebieskiego wzrostu, Ateny, 10 marca 2014 r.

Komisarz Maria Damanaki i wiceprzewodniczący Antonio Tajani przedstawili komunikat „Europejska strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzeżnej i morskiej” z 20 lutego 2014. Z tej okazji zorganizowano także imprezy z działem przedstawicieli świata biznesu umożliwiające greckim i międzynarodowym przedsiębiorstwom nawiązywanie kontaktów oraz omawianie współpracy biznesowej i inwestycji w Grecji.

Więcej informacji

Więcej informacji

Wydarzenia

Gospodarka morska

Aktualności

  • 26/05/2015 - We are farmed in the EU

    Join #FARMEDintheEU, the European campaign about aquaculture to promote fresh, local, healthy fish and shellfish from the farmers in the water (our video is also a tribute to the movie "Love actually")

  • 22/05/2015 - European Maritime Day 2015, Piraeus: Exploring the potential of ports and coasts for Maritime Growth

    European Maritime Day 2015 will take place between 28 and 31 May 2015 in Piraeus, Greece. The event will bring together Europes maritime community around the theme of ports and coasts as engines for Blue Growth.

  • 21/05/2015 - Better fish for farms

    Tweaking breeding methods could allow European fish farming or aquaculture to produce more efficiently. An EU-funded project is studying how hi-tech breeding techniques can promote disease resistance and fast, efficient growth in six commonly farmed fish species, improving fish welfare, impacts on wildlife and farm productivity.