Turystyka przybrzeżna i morska
Cypr © iStockphoto.com/mpalis

Niezwykłe piękno, bogactwo kulturowe i różnorodność obszarów przybrzeżnych UE sprawiają, że stały się one popularnym miejscem wypoczynku wielu turystów z Europy i z całego świata. Turystyka przybrzeżna i morska jest ważnym elementem przemysłu turystycznego. Sektor ten zatrudnia prawie 3,2 mln ludzi, wytwarza w sumie 183 mld euro wartości dodanej brutto i stanowi ponad jedną trzecią gospodarki morskiej. Aż 51 proc. miejsc noclegowych w całej Europie znajduje się w regionach przybrzeżnych.

W ramach unijnej strategii „niebieskiego wzrostu” sektor turystyki morskiej i nadmorskiej określono jako obszar o szczególnym potencjale, jeśli chodzi o wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jest to największy sektor gospodarki morskiej pod względem wartości dodanej brutto i stopy zatrudnienia, który wedługanalizy niebieskiego wzrostu pdf - 3 MB [3 MB] Wszystkie dostępne tłumaczenia. powinien wzrosnąć do 2020 r. o 2-3 proc. W 2012 r. same rejsy wycieczkowe przyniosły bezpośredni obrót w wysokości 15,5 mld euro i dały zatrudnienie 330 tys. osób. Przewiduje się dalszy wzrost turystyki rejsowej.

Turystyka przybrzeżna i morska była również głównym tematem Europejskiego Dnia Morza w 2013 r. Z tej okazji przedstawiono wyniki konsultacji publicznych w sprawie turystyki przybrzeżnej i morskiej, które zorganizowano w celu opracowania komunikatu na ten temat. 20 lutego 2014 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat pdf - 99 KB [99 KB] Wszystkie dostępne tłumaczenia. pt.: „Europejska strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzeżnej i morskiej”, w którym zaprezentowano nową strategię wspierania turystyki przybrzeżnej i morskiej w Europie w celu uwolnienia potencjału tego obiecującego sektora.

Komisja określiła 14 działań, które mają pomóc w zapewnieniu zrównoważonego wzrostu sektora i będą stanowić dodatkowy impuls dla rozwoju europejskich regionów przybrzeżnych. Komisja zaproponowała na przykład, że może opracować internetowy przewodnik dotyczący głównych możliwości finansowania dostępnych dla tego sektora, a także że będzie wspierać rozwój międzynarodowych i międzyregionalnych partnerstw, sieci współpracy, klastrów oraz strategii inteligentnej specjalizacji w sektorze turystyki przybrzeżnej i morskiej. Aby wdrożyć te działania, Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz przedstawicielami przemysłu. Więcej informacji można znaleźć w pytaniach i odpowiedziach na temat europejskiej strategii na rzecz turystyki przybrzeżnej i morskiej.

Oficjalne dokumenty

Komunikat: Europejska strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzeżnej i morskiej pdf - 99 KB [99 KB] Wszystkie dostępne tłumaczenia.

Konferencja wysokiego szczebla w sprawie turystyki przybrzeżnej i morskiej oraz niebieskiego wzrostu, Ateny, 10 marca 2014 r.

Komisarz Maria Damanaki i wiceprzewodniczący Antonio Tajani przedstawili komunikat „Europejska strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w turystyce przybrzeżnej i morskiej” z 20 lutego 2014. Z tej okazji zorganizowano także imprezy z działem przedstawicieli świata biznesu umożliwiające greckim i międzynarodowym przedsiębiorstwom nawiązywanie kontaktów oraz omawianie współpracy biznesowej i inwestycji w Grecji.

Więcej informacji

Więcej informacji

Wydarzenia

Gospodarka morska

Aktualności