It-turiżmu kostali u marittimu
Ċipru © iStockphoto.com/mpalis

Il-ġmiel straordinarju, wirt kulturali u diversità kbira taż-żoni kostali tal-UE għamluhom id-destinazzjoni preferita għal bosta turisti mill-Ewropa u barra. Dan wassal biex it-turiżmu kostali u marittimu jkun settur turistiku importanti. Jimpjega 'l fuq minn 3.2 miljun ruħ u jiġġenera € 183 biljun f'valur miżjud gross u jirrappreżenta aktar minn terz tal-ekonomija marittima. Sa 51% tal-kapaċità tas-sodod fil-lukandi madwar l-Ewropa huwa kkonċentrati f’reġjuni ta' mal-baħar.

Bħala parti minn strateġija tat-Tkabbir Blu tal-UE, is-settur tat-turiżmu kostali u marittimu ġie identifikat bħala qasam b'potenzjal speċjali li jrawwem Ewropa għaqlija, sostenibbli u inklużiva. Huwa l-ikbar settur marittimu f’termini ta’ valur miżjud gross u l-impjiegi u, skont stħarriġ dwar it-Tkabbir Blu pdf - 3 MB [3 MB] It-traduzzjonijiet kollha disponibbli., huwa mistenni jikber bi 2-3% sal-2020. Fl- 2012, it-turiżmu tal-kruċieri waħdu rrappreżenta 330,000 impjieg dirett u introjtu ta’ €15.5 biljun u mistenni jikber.

Il-Jum Marittimu Ewropew (EMD) tal-2013 iffoka fuq it-turiżmu kostali u marittimu u kien l-opportunità biex jidħlu r-riżultati ta' konsultazzjoni pubblika imnedija biex titħejja komunikazzjoni dwar it-turiżmu kostali u marittimu. Il-Kummissjoni tal-UE adottat Komunikazzjoni pdf - 99 KB [99 KB] It-traduzzjonijiet kollha disponibbli. dwar "Strateġija Ewropea għal aktar Tkabbir Ekonomiku u Impjiegi fit-Turiżmu Marittimu u Kostali" fl-20 ta' Frar 2014. Din ippreżentat strateġija ġdida biex jittejjeb it-turiżmu kostali u marittimu fl-Ewropa sabiex jinħareġ il-potenzjal ta' dan is-settur promettenti.

Il-Kummissjoni identifikat 14-il azzjoni li jistgħu jgħinu s-settur jikber b’mod sostenibbli u jagħtu spinta 'l quddiem lir-reġjuni kostali tal-Ewropa. Pereżempju, il-Kummissjoni qed tipproponi li tiżviluppa gwida onlajn lill-opportunitajiet ewlenin ta’ finanzjament disponibbli għas-settur u biex tappoġġa l-iżvilupp ta’ sħubijiet transnazzjonali u interreġjonali, netwerks, clusters u strateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti fit-turiżmu kostali u marittimu. Il-Kummissjoni se taħdem mal-Istati Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali u l-industrija biex timplimenta dawn l-azzjonijiet. Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok ara l-mistoqsijiet u tweġibiet tal-istrateġija Ewropea dwar it-turiżmu kostali u marittimu.

Dokumenti uffiċjali

Komunikazzjoni: Strateġija Ewropea għal aktar Tkabbir Ekonomiku u Impjiegi fit-Turiżmu Marittimu u Kostali pdf - 99 KB [99 KB] It-traduzzjonijiet kollha disponibbli.

Konferenza ta’ Livell Għoli dwar it-Turiżmu Kostali u Marittimu u t-Tkabbir Blu f’Ateni fl-10 ta’ Marzu 2014

Il-Kummissarju Maria Damanaki u l-Viċi-President Antonio Tajani ppreżentaw il-Komunikazzjoni dwar "Strateġija Ewropea għal aktar Tkabbir Ekonomiku u Impjiegi fit-Turiżmu Marittimu u Kostali" adottata fl-20 ta' Frar 2014, bi strateġija ġdida li għandha ttejjeb it-turiżmu kostali u marittimu fl-Ewropa. F’din l-okkażjoni, sar ukoll avveniment Business to Business. Dan ippermetta kumpaniji Griegi u internazzjonali jagħmlu netwerking, jiddiskutu sħubiji ta’ negozju u l-investimenti fil-Greċja.

Aktar informazzjoni

Aktar info

Avvenimenti

Affarijiet marittimi

Aħbarijiet

  • 09/02/2016 - New European Maritime and Fisheries Fund kicks off in the UK

    Fisheries, aquaculture and maritime projects in the UK are one step closer to receiving support from the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF), following the official EMFF launch event in Poole this week. The UK is set to receive €243 million of EU funds for the period 2014-2020.

  • 08/02/2016 - New fi-compass events open for registration

    A new series of advisory seminars about using financial instruments (such as loans, bank guarantees, venture capital and other equity instruments) in the European Structural and Investment Funds is now open for registration.

  • 03/02/2016 - Commission publishes summary report on ocean governance consultation

    What can the EU do to promote the sustainable use of seas and oceans and preserve internationally shared marine resources? How can it help secure the conditions of sustainable blue growth? European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella today announced the results of a European Commission consultation on international ocean governance which took place from June to October 2015, alongside a 'listening tour' with stops in Portugal, Ireland, Malta, the United States, Norway, Chile, Spain and France, among others.